2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

A Szegedi Ítélőtábla feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:

  • Alaptörvény
  • A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.)
  • A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.)
  • Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.)
  • A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény

A jogszabályok hatályos szövege a magyarorszag.hu honlapon elérhető: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

A Szegedi Ítélőtábla tevékenységét meghatározó belső szabályzatok: