Közlemény

A Fővárosi Ítélőtábla munkaterhének csökkentése érdekében a vidéki ítélőtáblák 2009. év óta több alkalommal segítettek kirendelés útján.

A Fővárosi Ítélőtáblához 2015. évben 9425 ügy érkezett, amely az országos ítélőtáblai érkezés 52%-a. 2016. első negyedévében az ítélőtáblák elnökei áttekintették a Fővárosi Ítélőtábla munkaterhét, és felajánlották segítségüket a hátralék feldolgozásában. Ezt követően együttműködési megállapodás megkötésére került sor az eljárások mielőbbi, időszerű befejezése érdekében a Pécsi, a Debreceni, a Szegedi és a Győri Ítélőtáblával. Ennek keretében a Pécsi Ítélőtábla bírái 2016. május 1. napjától 40 darab büntető peres ügy, a Debreceni Ítélőtábla bírái 2016. október 1. napjától 40 darab büntető peres ügy, 50-50 darab polgári, illetve gazdasági peres ügy, a Szegedi Ítélőtábla bírái 2016. szeptember 1. napjától 60 darab büntető peres ügy és a Győri Ítélőtábla bírái 2016. május 1. napjától 50 darab gazdasági peres ügy intézését önként vállalták, megtartva a szolgálati helyükön folytatott ítélkezési tevékenységüket, és mindemellett a Fővárosi Ítélőtábla bíráiként ítélkeznek.

A Fővárosi Ítélőtábla megbízott elnökének kezdeményezésére, a bírák hozzájáruló nyilatkozatára figyelemmel sor került a kirendelésükre, a bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztásának biztosítására.

A 2016. évi LXVII. törvénnyel módosított, a bíróságok elnevezéséről, székhelyről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény szerint a Székesfehérvári Törvényszék határozata ellen, a 2016. december 31. napját követően előterjesztett jogorvoslatokat a Győri Ítélőtábla bírálja el. Ez a jogszabályi változás a kirendelés útján történő besegítéssel együtt a Fővárosi Ítélőtábla munkaterhének csökkenését és az ítélőtáblák közötti arányos munkateher kialakulását biztosítja a jövőben.

Budapest, 2016. július 13.

 

Dr. Balla Lajos                                                      
a Debreceni Ítélőtábla elnöke                                         

Dr. Ribai Csilla                                                                                                   
a Fővárosi Ítélőtábla elnöke
                                      
Dr. Széplaki László
a Győri Ítélőtábla elnöke                                                                                                         

Dr. Makai Lajos
a Pécsi Ítélőtábla elnöke

Dr. Harangozó Attila
a Szegedi Ítélőtábla  elnöke