Elektronikus panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A panaszokat, közérdekű bejelentéseket minden esetben a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint kell elbírálni. A törvény értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez, így Ön a bíróságok felé panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet.

A bíróságokhoz intézett panaszt, közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás rendelkezései szerint – a benne előírt eljárási rend és határidők betartásával – kell megvizsgálni és elintézni.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének egyik stratégiai célja a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése, amelynek alapvető pillére az állampolgárok információszerzése, a könnyen áttekinthető és informatív honlap, ügyfél tájékoztatási centrumok létrehozása, az ügyfelek megfelelő és folyamatos tájékoztatása, továbbá az ügyfél-elégedettség mérése.

A panaszok és a közérdekű bejelentések rendeltetésszerű benyújtása érdekében az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok kiemelt figyelmet fordítanak a panaszok és közérdekű bejelentések elbírálásra, így a panaszkezelés egyik kiemelt célja az ügyfél-elégedettség növelése.

Panaszok ügyfélkapu igénybevételével a birosag.hu aloldalán, elektronikus formában a panasz-szegeditb@birosag.hu email címen nyújthatók be.

A bíróság központi honlapján további tájékoztató található.