Ügyféltájékoztató munkaügyi kollégiumról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. április 1-jével megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok.

A munkaügyi perekben 2020. április 1. napjától a törvényszékek mint munkaügyi bíróságok járnak el, de a jogi képviselet e változás ellenére továbbra sem lesz kötelező.

A munkaügyi ügyekben a fellebbviteli fórumok 2020. április 1-jével az ítélőtáblák lesznek, amelyek előtti eljárásban szintén nem lesz kötelező a jogi képviselet.

A rendkívüli jogorvoslat, azaz felülvizsgálat továbbra is a Kúriától kérhető, amely előtt ez az eljárás azonban már jogi képviselethez kötött, kivéve az ellenkérelmet előterjesztő fél számára.

A munkaügyi perben 2020. március 15. napját követő időpontra - az ügyek átadására tekintettel az átadó bíróságon - tárgyalási határnap nem tűzhető.

A hatásköri változásokat a bíróságok a törvény átmeneti rendelkezéseinek betartásával kezelik, a folyamatban lévő ügyekben külön tájékoztatást adva.

Munkaügyi perre tartozik:

  • a munka törvénykönyve alapján létesített munkaviszonnyal,
  • a közalkalmazotti jogviszonnyal,
  • a bírák, ügyészek, igazságügyi és ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyával,
  • a közfoglalkoztatási, a sporttörvény alapján kötött munkaszerződéses jogviszonnyal,
  • a szakképzés során kötött tanulószerződésből eredő jogviszonnyal,
  • a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő jogviszonnyal, valamint
  • a szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési jogviszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálása.

Ha a fél jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a munkaügyi pert, mind a természetes személy, mind a nem természetes személy felperesnek a keresetlevelet a jogszabályban [6/2019. (III. 18.) IM rendelet] meghatározott nyomtatványon kell előterjeszteni, amely a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok oldalon szerkeszthető formában is elérhető.

További információk: https://birosag.hu

CsatolmányMéret
695.99 KB