Pályázatok

PÁLYÁZATI  KIÍRÁS

a Szegedi Ítélőtábla Informatikai Osztály osztályvezetői álláshelyére

 

Alkalmazási feltételek:

Az állásra pályázhat, aki megfelel az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz) 11. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.

Iskolai végzettség az informatikai vezetőre vonatkozó képesítési követelményeket meghatározó jogszabályban foglaltak szerint:

 • szakirányú felsőfokú iskolati végzettség,
 • legalább 3 év szakmai gyakorlat,
 • angol idegennyelvtudási pótlékra jogosító nyelvismeret,
 • ügyviteli vizsga (teljesítésére halasztás adható).

Egyéb feltétel:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet – amennyiben a pályázó nem áll igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, úgy az Iasz. 11/A. §ára figyelemmel hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a 11. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn.

Előnyt jelent:

 • bírósági szakmai tapasztalat,
 • több évet meghaladó vezetői tapasztalat.

Főbb feladatok:

 • az intézmény szervereinek, munkaállomásainak üzemeltetése,
 • operációs rendszerek, felhasználói szoftverek telepítése, felügyelete,
 • helyi hálózat üzemeltetése, aktív eszközök konfigurálása,
 • mobil eszközök felügyelete,
 • információbiztonsági feladatok ellátása,
 • informatikához kötődő igazgatási, adminisztratív feladatok elvégzése.

Egyéb elvárások:

 • rendszerszemlélet, jó elemzési képesség, stratégiai látásmód,
 • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • proaktivitás, nagyfokú önállóság.

Az illetmény megállapításánál az Iasz. rendelkezései az irányadók.

 

A jelentkezéshez benyújtandó mellékletek:

A pályázathoz csatolni kell a pályázó részletes – aláírt, fényképes – szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza a pályázó eddigi munka, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyainak pontos megnevezését, időtartamát, az ellátott munka-, illetve feladatkörét, valamint személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségeit, csatolni kell továbbá a képesítéseket igazoló okiratok másolatát, valamint nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szegedi Ítélőtábla elnöke, illetve az általa írásban felhatalmazott személyek és a személyzeti feladatokat ellátó szervezeti egységek munkatársai megismerjék és kezeljék.

A pályázóknak nyilatkozniuk kell továbbá arra vonatkozóan, hogy kinevezésük esetén az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonnyilatkozatot tesznek.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. szeptember 30. napja

A pályázatot a Szegedi Ítélőtábla elnökéhez elektronikus úton (az elnok_szit@birosag.hu e-mail címre) kell benyújtani.

A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

 

Szeged, 2022. szeptember 16.

 

Dr. Bálind Attila

az ítélőtábla elnöke