Pályázatok

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

a Szegedi Ítélőtábla műszaki ügyintézői álláshelyének betöltésére

Alkalmazási feltételek:

Az állásra pályázhat, aki megfelel az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.

Iskolai végzettség a műszaki ügyintézőkre vonatkozó képesítési követelményeket meghatározó jogszabályban foglaltak szerint:

szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,

ügyviteli vizsga (teljesítésére halasztás adható).

Egyéb feltétel:

magyar állampolgárság,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet – amennyiben a pályázó nem áll igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, úgy az Iasz. 11/A. §ára figyelemmel hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a 11. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn.

Előnyt jelent költségvetési szervnél, különösen bíróságoknál szerzett műszaki ügyintézői gyakorlat.

Az illetmény megállapításánál az Iasz. rendelkezései az irányadók.

Főbb feladatok:

az intézmény energetikai és közmű hálózat felügyelete

energia felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása (földgáz és villamos energia), javaslattétel energiafelhasználás optimalizálására

fűtő és hűtő berendezéseinek felügyelete

biztonsági rendszereinek működésének (behatolás jelző, kamera, beléptető és tűzvédelmi rendszer) felügyelete

érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok megszervezése

környezetvédelmi, energetikai és egyéb adatszolgáltatások előkészítése

ítélőtábla épületének állagmegóvása érdekében az ingatlan rendszeres ellenőrzése, javaslattétel felújítási, korszerűsítési munkákra

felvonó működésével, karbantartásával összefüggő tevékenység

árajánlatok bekérése, értékelése, szerződések, megrendelések előkészítése, adminisztrációs feladatok elvégzése

kapcsolattartás partnerekkel, illetve szolgáltatókkal

minden szakszervíz beavatkozását igénylő munkák megszervezése, ellenőrzése

További elvárások:

rendszerszemlélet, jó elemzési képesség, stratégiai látásmód,

jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

proaktivitás, nagyfokú önállóság.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó részletes – aláírt, fényképes – szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza a pályázó eddigi munka-, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyainak pontos megnevezését, időtartamát, az ellátott munka-, illetve feladatkörét, valamint személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségeit. Csatolni kell továbbá a képesítéseket igazoló okiratok másolatát, valamint nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szegedi Ítélőtábla elnöke, illetve az általa írásban felhatalmazott személyek és a személyzeti feladatokat ellátó szervezeti egységek munkatársai megismerjék és kezeljék.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. december 30. napja 12 óra.

A pályázatot a Szegedi Ítélőtábla elnökéhez postai (6721 Szeged, Sóhordó u. 5.) vagy elektronikus úton (elnok_szit@birosag.hu) kell benyújtani.

A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

 

Szeged, 2022. december 6.

 

Dr. Bálind Attila

az ítélőtábla elnöke