Pályázatok

A Szegedi Ítélőtábla elnöke pályázatot hirdet

a Szegedi Ítélőtábla Gazdasági Hivatala főosztályvezetői álláshelyének betöltésére.

 

Az állásra azok pályázhatnak:

  • akik megfelelnek az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz) 11. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
  • az Iasz. 11/A. §a alapján hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-ának (4) bekezdésében meghatározott körülmények velük szemben nem állnak fenn (a hatósági bizonyítvány igénylésekor az „Adattovábbítás iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a Szegedi Ítélőtáblát kell megjelölni, mely az Iasz. 37/B. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére);
  • a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelményeket meghatározó jogszabályban foglalt szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, ügyviteli vizsgával rendelkeznek (ügyviteli vizsga hiánya nem kizáró ok, teljesítésére halasztás adható):
  • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
  • mérlegképes könyvelői szakképesítés
  • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 12. §. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek történő megfelelés:
  • A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett
  • okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy
  • gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.

A korábbi, költségvetési szervnél, különösen bíróságoknál szerzett gazdasági vezetői gyakorlat előnyt jelent.

Az illetmény megállapításánál az Iasz. rendelkezései az irányadók.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó részletes – aláírt, fényképes – szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza a pályázó eddigi munka-, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyainak pontos megnevezését, időtartamát, az ellátott munka-, illetve feladatkörét, valamint személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségeit, csatolni kell továbbá a képesítéseket igazoló okiratok másolatát, valamint nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szegedi Ítélőtábla elnöke, illetve az általa írásban felhatalmazott személyek és a személyzeti feladatokat ellátó szervezeti egységek munkatársai megismerjék és kezeljék.

A pályázóknak nyilatkozniuk kell továbbá arra vonatkozóan, hogy kinevezésük esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján vagyonnyilatkozatot tesznek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. március 31. napja 12 óra.

A pályázatot a Szegedi Ítélőtábla elnökéhez (6721 Szeged, Sóhordó u. 5.) kell benyújtani.

A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

 

Szeged, 2021. március 1.

 

Dr. Bálind Attila

az ítélőtábla elnöke