Közérdekű bejelentések és panaszok

Tisztelt Ügyfelünk!

A panaszokat, közérdekű bejelentéseket minden esetben a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint kell elbírálni. A törvény értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez, így Ön a bíróságok felé panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet.

A bíróságokhoz intézett panaszt, közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás rendelkezései szerint – a benne előírt eljárási rend és határidők betartásával – kell megvizsgálni és elintézni.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének egyik stratégiai célja a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése, amelynek alapvető pillére az állampolgárok információszerzése, a könnyen áttekinthető és informatív honlap, ügyfél tájékoztatási centrumok létrehozása, az ügyfelek megfelelő és folyamatos tájékoztatása, továbbá az ügyfél-elégedettség mérése.

A panaszok és a közérdekű bejelentések rendeltetésszerű benyújtása érdekében az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok kiemelt figyelmet fordítanak a panaszok és közérdekű bejelentések elbírálásra, így a panaszkezelés egyik kiemelt célja az ügyfél-elégedettség növelése.

Panaszok ügyfélkapu igénybevételével a birosag.hu aloldalán, elektronikus formában a panasz-szegeditb@birosag.hu email címen nyújthatók be.

A bíróság központi honlapján további tájékoztató található.


Tájékoztatjuk a Szegedi Ítélőtáblához fordulókat, hogy a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról rendelkező 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) 2023. július 24. napján lép hatályba, egyúttal a 2013. évi CLXV. törvény hatályát veszti. A törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panaszt és közérdekű bejelentést a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvénynek az e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint kell befejezni.

Az új törvényi rendelkezések alapján a panaszt és közérdekű bejelentéseket szóban is elő lehet terjeszteni, valamint a panaszt és közérdekű bejelentést előterjesztők hiánypótlásra hívhatók fel. Rosszhiszemű és valótlan adat vagy információközlés esetén a bejelentés elintézését megalapozó vizsgálat intézkedés mellőzésével befejezhető, az intézkedés mellőzésének nem feltétele, hogy a rosszhiszeműen közölt valótlan információ döntő jelentőségű legyen.

A panaszt és közérdekű bejelentést a továbbiakban is elő lehet terjeszteni írásban, és a panasz-szegeditb@birosag.hu email címen.

A Szegedi Ítélőtáblán a panaszt, vagy közérdekű bejelentést szóban, a törvénykezési szünetek kivételével minden hónap második és negyedik csütörtökén 9-11 óra között lehet előterjeszteni telefonon (+36-62-568-555) vagy fenti email útján előre egyeztetett időpontban, ahol azt a Panasztörvény 2.§ (2) bekezdése szerint írásba foglalják.

Adatkezelési tájékoztató a Szegedi Ítélőtáblára benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez