Az Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából Sajtótájékoztató a Szegedi Ítélőtáblán a Polgári perrendtartás változásairól

Az új Polgári perrendtartás 2018. január 1-i hatálybalépése volt a központi téma azon a sajtótájékoztatón, amit a Szegedi Ítélőtábla vezetése tartott az Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából.

 

Dr. Harangozó Attila, a táblabíróság elnöke és dr. Hámori Attila, elnökhelyettes elmondta, hazánkban mintegy másfél millió ügy érkezik a bíróságokra, amelyek túlnyomó többsége polgári peres, illetve peren kívüli ügy. A közvélemény jogos elvárása, hogy ezek az ügyek minél gyorsabban befejeződjenek. A hatékonyabb bírósági munka elősegítése érdekében döntött úgy a jogalkotó, hogy a több évtizede alkotott, azóta számtalanszor módosított Polgári perrendtartást helyébe egy új jogszabály lépjen. Ez már számításba veszi a megváltozott technikai feltételeket, az internet kínálta lehetőségeket, egyben igyekszik korrigálni azokat a hibákat, amelyek korábban az ügyek elhúzódásához vezettek.

Természetesen komoly előkészületeket igényel az új Pp. bevezetése. Egyebek mellett a polgári bírók vizsgát is megkövetelő képzés keretében tanulták ennek alkalmazását. Ugyanakkor a peres feleknek, jogi képviselőiknek is sokkal alaposabban fel kell készülniük a tárgyalásokra, ugyanis úgy kell előkészíteni az érdemi főtárgyalást, hogy a pert akár egy tárgyalási napon be tudja fejezni a bíróság. Az új Pp. szerint szigorú előírásokat kell betartani a keresetlevelek benyújtásakor, ebben felsorolva minden olyan tényt, bizonyítékot, ami alapján a felek az igazukat szeretnék bizonyítani. Ezzel a jogalkotó azt akarta elérni, hogy a felek ne taktikázhassanak az eljárás során, így elnyújtva a tárgyalási szakot, gátolva az érdemi főtárgyalást.

Gazdasági társaságok, állami szervek és a jogi képviselővel eljáró felek csak elektronikus úton adhatják be keresetüket és tarthatják a kapcsolatot a bírósággal, ugyanakkor a jogban járatlan állampolgároknak az új eljárási rend nem jelent plusz terhet, sőt a bíróságok mintákat biztosítanak a keresetlevelek benyújtásához – hangzott el – egyebek mellett – a sajtótájékoztatón.

CsatolmányMéret
1009.25 KB