Évzáró polgári kollégiumi ülés a Szegedi Ítélőtáblán

Évzáró ülését tartotta december 13-án, szerdán a Szegedi Ítélőtábla polgári kollégiuma.

Dr. Kemenes István, a Polgári Kollégium vezetője rövid bevezetőben köszöntötte a kollégium tagjait, majd tájékoztatást adott a Kúria 1/2017. PJE határozatáról, ezzel összefüggésben a Kúria 2017. november 13-én tartott kollégiumi ülésén elhangzottakról és az előterjesztésről. Kérte a polgári kollégium szakmai állásfoglalását abban a kérdésben, hogy az érvénytelenségi perekben felmerülő eljárásjogi kérdésekről szóló 2/2010. PK vélemény az új Pp. hatálybalépését követően induló érvénytelenségi perekben mennyiben tekinthető irányadónak. A polgári kollégium szavazással – állásfoglalást fogadott el az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 2/2010. PK vélemény alkalmazhatóságáról.

A továbbiakban – egyebek mellett – a kollégiumvezető tájékoztatást adott a civilisztikai kollégiumvezetők 2017. november 20-án és 21-én tartott Országos Tanácskozásán megvitatott, az új Pp.-re való felkészülés során felmerült egyes jogvitás kérdésekről, majd dr. Szeghő Katalin tanácselnök a Kúria mellett felállított Pp. testület tagja ismertette a szakmai grémium eddigi tevékenységét, állásfoglalásait. Ezt követően a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén működő törvényszékek kollégiumvezetői tájékoztatták a kollégium tagjait – az új Pp. hatálybalépéséhez kapcsolódóan – az ítélkezési helyzetüket érintő körülményekről.

A tanácskozást dr. Hámori Attila elnökhelyettes zárta, majd a komoly munkát vidám sport követte – több csapat is összemérte tudását a csocsóasztalnál.