Dr. Dobos Katalin emlékére

Fájdalmas veszteség érte a Szegedi Ítélőtáblát. Tragikus baleset következményeként 2018. január 8-án hétfőn elhunyt Dr. Dobos Katalin, a Szegedi Ítélőtábla bírósági titkára.

Dr. Dobos Katalin 1975. szeptember 29-én született Budapesten. A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán 2000-ben szerzett diplomát, ezt követően a Szegedi Fegyház és Börtönben kezdett dolgozni. 2003-tól osztályvezető-helyettesként, majd 2009-től büntetés-végrehajtási hivatásos állományú őrnagyi rendfokozatban osztályvezetőként irányította a Nyilvántartási Osztály munkáját.

A Szegedi Ítélőtáblán 2012. november 1-től kapott bírósági titkári kinevezést. A Büntető kollégium munkáját segítette jegyzőkönyvvezetéssel, határozattervezetek készítésével. Szakmai tevékenységéhez tartozott még a tanúgondozási és a középiskolások jogi ismereteit megalapozó „Nyitott bíróságok” program koordinálása a Szegedi Ítélőtáblán. Munkáját mindig nagy szorgalommal, odaadással és szakértelemmel végezte, amit bizonyít kiváló szakmai minősítése.

Dr. Dobos Katalin alig 42 évesen távozott közülünk. Barátai, kollégái, tisztelői kegyelettel őrzik a mindig mosolygó, kedves, szerény kolléga emlékét. Temetéséről később történik intézkedés.

 (Szegedi Ítélőtábla vezetése)