Ünnepség és kitüntetések a Bíróságok napja alkalmából

Ünnepség keretében emlékeztek meg a Szegedi Ítélőtáblán a Bíróságok Napjáról. A táblabíróság bíráit és igazságügyi alkalmazottait dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke köszöntötte, aki felvázolta, milyen feladatokat kellett megoldani az elmúlt időszakban a szegedi táblabíróságon, és megköszönte az ítélőtáblán dolgozók kiváló munkáját. Szólt arról, hogy a Megtartó Program részeként az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, dr. Handó Tünde a bíróságokon eltöltött idő arányában minden bírát és igazságügyi alkalmazottat pénzjutalomban részesített.

Ezt követően kitüntetések átadására került sor.

A Juhász Andor-díj arany fokozata elismerést vehette át Gyurisné dr. Komlóssy Éva, a büntető kollégium tanácselnöke. A bírónő 1981 októberében a Szegedi Járásbíróságon kezdte jogi pályáját bírósági fogalmazóként. 1984. július 1-jén választották bíróvá, és a Szegedi Városi Bíróság büntető ügyszakára osztották be. 1991 novemberében került a Csongrád Megyei Bíróságra másodfokú bírói beosztásban, majd az ítélőtáblák felállítását követően a Szegedi Ítélőtáblán 2003 májusától bíróként, 2004. június 1-jétől tanácselnökként ítélkezett. Eddigi munkáját korábban Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetéssel és a Szegedi Ítélőtábla által alapított Sélley Sándor-díjjal ismerték el.

A Sélley Sándor-díjat a Szegedi Ítélőtábla vezetése az ítélőtábla újjáalakulásának tiszteletére, a Szegedi Királyi Ítélőtábla első elnökére emlékezve alapította 2013-ban, és az idén már hatodik alkalommal kaphatta meg az a bíró és bírósági tisztviselő, akiket a táblabíróság dolgozói titkos szavazás keretében erre a legméltóbbnak találtak.

Sélley-díjat vehetett át Zanóczné dr. Ocskó Erzsébet a Szegedi Ítélőtábla polgári ügyszakának előadó bírója, aki jogi tanulmányait a JATE jogi karán summa cum laude minősítéssel végezte 1987-ben. Dolgozott a Kiskunhalasi és a Szegedi Városi Bíróságon a Csongrád Megyei Bíróságon, míg 2005-től a Szegedi Ítélőtábla bírája lett.

Az igazságügyi alkalmazottak közül Éberhardt Gáborné kapta Sélley-díjat. Ő 2003. július 1-je óta a Szegedi Ítélőtábla dogozója, 2004 februárjától a táblabíróság postázójának irodakezelője.

Mindhárom kitüntetett munkáját kiemelkedő szorgalommal, példamutató odaadással és precizitással végzi, elhivatottságuk és lelkesedésük méltóvá teszi őket a kitüntetésekre – hangsúlyozta dr. Harangozó Attila elnök az ünnepségen.

xxx

A bíróságok napja megünnepelésének napjáról 2000. június 24-én döntött az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT), és első alkalommal 2001-ben tartották meg. Július 15-e a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének évfordulója, ezért lett ez a bírák és az igazságügyi alkalmazottak ünnepnapjává. Ez a törvénycikk rendezte a közigazgatás és a bíráskodás elválasztását. Kiemelkedő jelentőséggel bír a bírói függetlenség deklarálása, amely szerint a bíró csak a törvénynek, illetve a törvényerejű szokásoknak volt alávetve. Ekkor szabályozták első ízben a bírák alkalmazásának szakmai feltételeit is. A törvénycikk hatályba lépésétől a bíró – a törvényben szigorúan meghatározott eseteket kivéve – elmozdíthatatlanná és áthelyezhetetlenné vált.

A bíróságok napján adják át a Juhász Andor-díjakat olyan bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak, akik kiemelkedő munkájukkal és példamutató életpályájukkal segítették az igazságszolgáltatás működését. A díjat az OIT alapította, Juhász Andornak, a Magyar Királyi Kúria  elnökének emlékére.