Folytatódhat a Szegedi Törvényszéken dr. Cz. Cs. ügyének tárgyalása

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla a költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt Cs.-né I. J. és társai ellen folyamatban lévő büntetőügyben a Szegedi Törvényszék 2019. június 13-án hozott végzését, és dr. Cz. Cs. tekintetében az elsőfokú bíróságot az eljárás lefolytatására utasította.

A Szegedi Törvényszék végzésével a Csongrád Megyei Főügyészség, dr. Cz. Cs. vonatkozásában a büntetőeljárás folytatásának elrendelésére irányuló indítványt elutasította. E végzés ellen az ügyészség jelentett be fellebbezést a végzés megváltoztatása és dr. Cz. Cs. tekintetében a büntetőeljárás folytatásának elrendelése érdekében.  

A Szegedi Ítélőtábla úgy látta: a Szegedi Törvényszék helyesen foglalt állást abban a kérdésben, miszerint a mentelmi jog egy speciális eljárási akadály, amelynek fennállása alatt az érintett személlyel szemben büntetőeljárás nem folytatható, a mentelmi jogot élvező személy a törvény rendelkezése folytán átmenetileg kikerül a büntetőeljárás hatálya alól. Nem osztotta azonban az ítélőtábla az elsőfokú bíróság azon jogi okfejtését, mely szerint a bíróság előtti büntetőeljárás megszüntetését követően az érintett személlyel szemben a bíróság előtt nincs olyan ügy, amelynek a folytatása elrendelhető lenne, és így a bíróságnak nincs kötelezettsége az eljárás folytatásának elrendelésére. A Büntető eljárási törvény 719. § (5) bekezdése szerint, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárás ilyen okból történő megszüntetése nem akadálya annak, hogy a mentelmi jog megszüntetését követően a büntetőeljárást lefolytassák.

A Csongrád Megyei Főügyészség vádirata nem hiányos, az előírt törvényi elemeket tartalmazza, ezért elbírálásra alkalmas. A bíróság kötelessége a vád tárgyává tett valamennyi cselekmény tekintetében érdemi döntést hozni, ha nincs eljárási akadálya a büntetőeljárás lefolytatásának. Ez a kötelezettség akkor is fennáll, ha az eljárás megszüntetésére nem ügydöntő határozattal került sor. Ha az eljárási akadály megszűnése után az ügyészség indítványt tesz a büntetőeljárás lefolytatására, akkor a bíróságnak a vádról határoznia kell.

A folytatás, illetve lefolytatás nyelvtani értelmezésével kapcsolatban az ítélőtábla szerint is valóban az eljárás lefolytatásának van helye. Jelen ügyben a bírósági eljárásban merült fel az eljárás megszüntetésének kötelezettsége, ezt az eljárást tehát a bíróságnak kell lefolytatnia, hiszen a nyomozati eljárás korábban már törvényesen lezárult.

Az ítélőtábla álláspontja szerint az eljárás lefolytatásához szükséges ügyészi indítvány megérkezett, ebben az ügyészség megjelölte, mely vádirat alapján kéri az eljárás lefolytatását dr. Cz. Cs.-val szemben. Ez az indítvány, tekintettel arra, hogy a speciális akadály megszűnt, lehetővé teszi a már benyújtott vád alapján az eljárás lefolytatását.

Mindezek alapján a Szegedi Ítélőtábla az ügyész által bejelentett fellebbezést alaposnak ítélte, azért az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta és a Szegedi Törvényszéket az eljárás lefolytatására utasította.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A Szegedi Ítélőtábla döntött a IV. rendű vádlott P. A. és a XV. rendű vádlott Cz. P. védője által bejelentett fellebbezés kérdésében is, amelyben az ügy áthelyezését kérték a Szombathelyi Törvényszékhez. Az ítélőtábla egyetértett a Szegedi Törvényszék e kérelmet elutasító döntésével, ugyanis a Szegedi Ítélőtábla álláspontja szerint a Be. 21§ (3) bekezdésben szabályozott általános illetékességi okok esetében a törvény a terhelt vagy a sértett lakcímének, illetve tényleges tartózkodási helyének figyelembevételével a közvádlót jogosítja fel annak mérlegelésére, hogy a vád benyújtására és a büntetőeljárás bírósági szakának lefolytatására mely, egyébként hatáskörrel rendelkező bíróság előtt kerüljön sor.

A Csongrád Megyei Főügyészség vádiratával a Szegedi Törvényszék előtt olyan vádlottakkal – nevezetesen N. O. XI. rendű, K. Zs. XVI. rendű, Sz. Z. XVII. rendű, F. O. XVIII. rendű – szemben emelt vádat, akiknek a lakcíme a Szegedi Törvényszék illetékességi területén található, ezért az elsőfokú bíróság nem tévedett, amikor megállapította, hogy illetékessége fennáll.

A döntés jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

xxx

Tájékoztatásul közöljük, a Szegedi Ítélőtábla tájékoztatási gyakorlata a tárgyaláson kívüli ügyekben az, hogy sajtóközleményt kizárólag akkor tesz közzé, nyilatkozatot az ügyben csak akkor ad, ha a határozat kézbesítése az eljárás résztvevői számára megtörtént. Jelen esetben is ezt a gyakorlatot kívánta az ítélőtábla folytatni a 2019. július 26-án meghozott és kézbesítésre kiadott végzés kapcsán, de mivel az érintettek egy része már nyilatkozott a sajtónak, a korrekt és tényszerű tájékoztatás érdekében a Szegedi Ítélőtábla a mai napon, július 31-én közzéteszi közleményét.