Tájékoztatás az ítélőtábla 2020. március 16. napjától a rendkívüli ítélkezési szünet végéig érvényes működési rendjéről

A 45/2020. (III.14.) kormányrendelet 1. §-a értelmében a bíróságokon 2020. március 16. napjától rendkívüli ítélkezési szünet lép érvénybe. Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 35.SZ/2020. (III. 15.) OBHE határozata szerint a bíróságok ezalatt az Alaptörvény 25. cikk (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feladataikat kizárólag a – zárlati kötelezettség alá tartozó – fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi szabályok betartásával láthatják el.

Így az ítélőtáblán nem tartható tárgyalás és nyilvános ülés, tehát nem végezhetők az ügyfelek, illetve képviselőik megjelenésével járó eljárási cselekmények. A kitűzött tárgyalások elhalasztásáról, az eljárások esetleges félbeszakadásának megállapításáról szóló végzések kézbesítéséről az ítélőtábla az érintettek részére haladéktalanul intézkedik.

A személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményeket lehetőség szerint távmeghallgatás útján kell lefolytatni. Ha nem lehetséges a távmeghallgatás, úgy a következők szerint kell eljárni:

  • a jelenlévőknek egymástól legalább 2 méter távolságra kell lenniük;
  • a jelenlévőknek nyilatkozniuk kell, hogy a megelőző 14 napban voltak-e fertőzéssel érintett területen, illetve találkoztak-e fertőzött, vagy fertőzöttel érintkező személlyel;
  • ha valószínű, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, az ítélőtábla az eljárási cselekményt félbeszakítja és azonnal értesíti az illetékes hatóságot, egyidejűleg az ott tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit a jegyzőkönyvben rögzíti.

Azokat az eljárási cselekményeket azonban, melyek az ügyfelek, illetve képviselőik személyes jelenlétét nem igénylik, az ítélőtábla a rendkívüli ítélkezési szünet alatt is elvégzi, az ítélőtábla vezetői pedig kötelesek – ha azt a járványügyi intézkedések ki nem zárják – igazgatási feladataikat ellátni.

Az ítélőtábla épületébe kizárólag a hivatali kötelezettségüket ellátó bírók és igazságügyi alkalmazottak, a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személyek, valamint a fentiek szerinti eljárási cselekményekre idézettek léphetnek be.

Az ítélőtáblán működő irodák ügyfélfogadása szünetel, tájékoztatást telefonon, illetőleg elektronikusan adnak.