A Szegedi Ítélőtábla 2019. évi munkájáról: Csökkenő ügyszám, hatékonyabb ítélkezés

A Szegedi Ítélőtábla az eredeti tervek szerint május 7-én tartotta volna meg a tavalyi munkát értékelő összbírói értekezletet. Erre a korona vírus miatt kialakult járványügyi veszélyhelyzetben nem kerülhetett sor. Dr. Hámori Attila, az ítélőtábla megbízott elnöke ezért írásban tájékoztatta a táblabíróságon dolgozó bírákat és igazságügyi alkalmazottakat arról, milyen eredményeket ért el a Dél-Alföldi négy megye (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok) fellebbviteli bíróságaként működő Szegedi Ítélőtábla.

Az összegzés egyértelműen mutatja, tavaly is folytatódott az a pár éve kezdődött tendencia, hogy a bíróságokhoz benyújtott keresetek, kérelmek száma csökken. Ez kihatott a 22 bíróval és 45 igazságügyi alkalmazottal, 853 millió forintos költségvetésből dolgozó Szegedi Ítélőtáblára is. Két év alatt összesen 31 százalékkal lett kevesebb az ítélőtáblára érkező ügyek száma, míg a folyamatban lévő ügyek a felére estek vissza. 2019-ben összesen 1.664 ügy érkezett a Szegedi Ítélőtáblára, azonban a bírói tanácsok - a korábbról maradt ügyekkel együtt - 1.726-ot fejeztek be, így összesen csak 243 volt a folyamatban maradt ügyek száma 2019 végén.

A polgári ügyszakban 988 ügy érkezett, és a hátralékokat csökkentve 1054 ügyet fejeztek be. A büntető ügyszakban ez a két szám 676 érkezett és 672 befejezett ügyet jelent. A polgári ügyek 79 %-a, míg a büntető ügyek 80 %-a fejeződött be az ítélőtáblára érkezést követően 3 hónapon belül, ami egyértelműen az ítélkezés felgyorsulását mutatja. A döntések megalapozottságát jellemzik a következő számok: a Szegedi Ítélőtábla ítéleteivel szemben a büntető ügyszakban 31 esetben fordultak felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához, amely mindössze 1 esetben helyezte hatályon kívül a táblabíróság döntését. Polgári ügyszakban 95 ügyben kezdeményeztek felülvizsgálatot, és ebből csak 2-ben változtatta meg a Kúria a Szegedi Ítélőtábla döntését.  

Az ország többi ítélőtáblájával összevetve is kiderül, hogy a Szegedi Ítélőtábla kiváló munkát végzett. Az egy ítélkező tanácshoz érkezett és ott befejezett ügyek számát tekintve a Szegedi Ítélőtábla bíráinak leterheltsége volt a legnagyobb, ugyanakkor a legtöbb ügyet is ők fejezték be.  

Fontos megemlíteni, hogy tavaly köszönt el a Szegedi Ítélőtáblától az ország egyik legelismertebb polgári jogásza, dr. Kemenes István, aki az ítélőtábla megalakulásától vezette a polgári kollégiumot. A nyugdíjba vonuló bíró munkáját a táblabíróság dolgozói a Szegedi Királyi Ítélőtábla első elnökéről, dr. Sélley Sándorról elnevezett Sélley-díjjal ismerték el, míg a Magyar Ügyvédi Kamara Jogi Kultúráért-díjjal tüntette ki.

A Szegedi Ítélőtábla korábban is megfelelő technikai háttérrel végezhette a munkáját, amit tovább javítottak a tavalyi technikai fejlesztések. Az eljárások elektronizálásával átláthatóbbá vált az ítélkezési munka, az ügyfelek gyorsabban hozzájuthatnak az őket érintő információkhoz. Megújult a számítógéppark, és a nagyobb teljesítményű számítógépeknek is köszönhető, hogy a járvány miatti veszélyhelyzetben az otthoni munkavégzésre rendelt bírák és igazságügyi alkalmazottak naprakészen el tudják látni feladataikat.