Újra nyitottak a bíróságok június 1-től

A 229/2020. (V.25.) számú kormányrendelet 2020. június 1-jétől módosította a veszélyhelyzet ideje alatt a bíróságokon érvényben lévő szabályokat.

Legfontosabb változás, hogy a Szegedi Ítélőtáblán is az ügyfelek – az alább részletezett szabályok betartása mellett – újra személyesen intézhetik ügyeiket a kezelőirodákban.

A továbbra is fennálló veszélyhelyzetre tekintettel azonban a bíróság épületébe kizárólag saját tulajdonú egyéni védőeszköz (orrot és szájat eltakaró eszköz – szájmaszk, kendő, sál) viselésével lehet belépni. A belépéskor – a bíróság által biztosított – kézfertőtlenítő eszköz használata is kötelező. Védőkesztyű viselése ajánlott.

Az idézésre/értesítésre megjelenő ügyfeleinknek – előzetesen írásban, telefonon vagy elektronikus úton –, illetve az egyéb ügyintézés miatt megjelenő személyekhez hasonlóan a bírósági épületbe beléptetésük során - nyilatkozniuk kell, hogy elrendeltek-e el velük vagy családtagjaikkal szemben hatósági karantént, illetőleg a megelőző 14 napban találkoztak-e fertőzött vagy vele érintkező személlyel. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató (felhívás) az Ítélőtábla honlapján (szegediitelotabla.birosag.hu) olvasható.

A bíróság épületében kizárólag az ügyintézéshez/eljárási cselekményhez szükséges ideig lehet tartózkodni. A bíróság helyiségeit a lehető legrövidebb útvonalon és idő alatt kell megközelíteni, illetve azokat elhagyni.

Az épületben tartózkodás alatt a személyek között a 2 méteres védőtávolság betartása kötelező.

Idézésre/értesítésre megjelenő ügyfél leghamarabb az abban megjelölt időpont előtt 10 perccel léphet be a bíróság épületébe; ezt megelőzően a bíróság épületén kívül szükséges várakoznia.

A járványügyi intézkedések megtartásának érdekében az eljáró tanács elnöke a tárgyalásról/előkészítő és nyilvános ülésről a nyilvánosságot indokolt végzésével kizárhatja.

A bíróságok 2020. június 1-től újra tarthatnak tárgyalást, előkészítő és nyilvános ülést a polgári és büntető ügyszakban egyaránt, de a járványhelyzettel összefüggő rendelkezésekre tekintettel azokat ezután is elsősorban távmeghallgatás útján kell lefolytatni.