A járványügyi veszélyhelyzet okozta nehézségek ellenére is magas színvonalú, időszerű és hatékony ítélkezés jellemezte a Szegedi Ítélőtábla munkáját

A Szegedi Ítélőtábla ebben az évben is május hónap elején tartotta volna meg a tavalyi évben elvégzett munkát értékelő összbírói értekezletet. Erre azonban a koronavírus miatt kialakult járványügyi veszélyhelyzetben – a tavalyi évhez hasonlóan – idén sem kerülhetett sor. Dr. Bálind Attila, az ítélőtábla elnöke így ismét írásban tájékoztatta a táblabíróságon dolgozó bírákat és igazságügyi alkalmazottakat arról, milyen eredményeket ért el az alföldi régió négy megyéjének (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok) fellebbviteli bíróságaként működő Szegedi Ítélőtábla.

Az összegzés egyértelműen mutatja, az elmúlt évben is folytatódott az a néhány éve megfigyelhető tendencia, hogy kevesebb az ügyérkezés a bíróságokon, ezért a folyamatban lévő és a befejezett ügyek száma is értelemszerűen csökkent. Ez kihatott a 22 bíróval és 45 igazságügyi alkalmazottal működő és közel 894 millió forintos költségvetésből gazdálkodó Szegedi Ítélőtáblára is. Az elmúlt évben - 2019-es ügyforgalmi adatokhoz viszonyítva - 180 üggyel lett kevesebb az ítélőtáblára érkező ügyek száma, míg a folyamatban lévő ügyek száma – a veszélyhelyzet hatására - 43-mal több volt a tavalyi év végén, mint az előző év azonos időszakában. 2020-ban összesen 1.484 ügy érkezett a Szegedi Ítélőtáblára, azonban a bírói tanácsok - a korábbról maradt ügyekkel együtt - 1.441-et fejeztek be, így összesen csak 286 volt a folyamatban maradt ügyek száma 2020 végén.

A civilisztika ügyszakban (polgári-, gazdasági-, munkaügyi ügyek) 887 új ügy érkezett, és 857 ügyet fejeztek be. Ez a látszólagos csökkenés annak tudható be, hogy 2020. április 1. napjától – a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnésével - az ítélőtáblák járnak el másodfokon a munkaügyi perekben, így ezen ügyszak érkezései is növelték az ügyforgalmat a tavalyi évben. A büntető ügyszakban ez a két szám 597 érkezett és 584 befejezett ügyet jelent. A polgári ügyek 80 %-a, míg a büntető ügyek kicsivel több, mint 80 %-a fejeződött be az ítélőtáblára érkezést követően 3 hónapon belül. Kiemelkedő adat, hogy a polgári ügyek 93 %-ában az eljárás nem haladta meg a hat hónapos pertartamot. Ezen adatok egyértelműen az ítélkezés időszerűségének további javulását mutatják. A döntések megalapozottságát és az ítélkezés hatékonyságát a következő számok igazolják: a Szegedi Ítélőtábla ítéleteivel szemben a büntető ügyszakban 37 esetben fordultak felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához, amely mindössze 1 esetben helyezte hatályon kívül a táblabíróság döntését, vagyis a Szegedi Ítélőtábla ebben az ügyszakban az esetek 97.3 %-ában megalapozott, jó döntést hozott a Kúria felülvizsgálatának eredményeként.   Civilisztika ügyszakban (polgári-, gazdasági, munkaügyi perek) 60 ügyben kezdeményeztek felülvizsgálatot, és ebből 13 esetben helyezte hatályon kívül a Kúria a Szegedi Ítélőtábla döntését. Ennek oka döntő többségében azonban nem a Szegedi Ítélőtábla eljáró tanácsának eljárási szabályszegése, hanem a Kúriai eltérő jogi álláspontja volt.

Az ország többi ítélőtáblájával összevetve kiderül, hogy a Szegedi Ítélőtábla a 2020-as esztendőben– a járványügyi veszélyhelyzet okozta temérdek nehézség és hátráltató körülmény ellenére is - kiváló munkát végzett, és ebben az összefüggésben vizsgálva az elvégzett munkát – annak mennyiségét és minőségét is figyelembe véve – még jobban felértékelődik bíráinak és igazságügyi alkalmazottainak múlt évi teljesítménye.  Az egy ítélkező tanácshoz érkezett és ott befejezett ügyek számát tekintve a Szegedi Ítélőtábla bíráinak leterheltsége volt a legnagyobb, ugyanakkor a legtöbb ügyet is ők fejezték be, magasan az országos átlag feletti mutatókkal.  

E körben fontos megemlíteni, a Szegedi Ítélőtábla egyedi ügyekben hozott határozatai - a döntések helyességén túl, a határozatok indokolásának logikus felépítésére, a jogi érvelés kidolgozottságára és iránymutató jellegükre figyelemmel – rendszeresen megjelennek a Bírósági Döntések- és az Ítélőtáblai Határozatok Tárában is.

A Szegedi Ítélőtábla dolgozói közül a tavalyi évben is többen részesültek kitüntetésben, szakmai elismerésben. Az Országos Bírói Tanács 2020-ban „Címzetes Kúriai Bíró” címet adományozott a Szegedi Ítélőtábla két hivatalban lévő kollégiumvezetőjének. A tavalyi évben a Tanács további két dolgozónak adományozott Juhász Andor díjat, egyikük ezüst-, míg másik dolgozó bronz fokozatban részesült. A Szegedi Ítélőtábla egyik nyugalmazott bírája a tavalyi évben vehette át a Köztársasági Elnök Úr által adományozott kitüntetést, a Magyar Érdemrend Középkeresztjét.

Helyi elismerésként – a dolgozók szavazatai alapján – 2020-ban Dr. Hegedűs István büntető kollégiumvezető és Erdeiné Pék Tünde tisztviselő vehette át a Sélley Sándor-díjat.

A Szegedi Ítélőtábla korábban is megfelelő technikai háttérrel végezhette a munkáját, melyen a kialakult járványhelyzetre tekintettel tovább javítottak a szükségszerű technikai fejlesztések. A beszerzett hordozható számítástechnikai eszközök segítségével a járvány miatti veszélyhelyzetben az otthoni munkavégzésre rendelt bírák és igazságügyi alkalmazottak naprakészen el tudták - és a jövőben is el tudják - látni feladataikat.