A Szegedi Ítélőtábla 2022. évi munkájáról: A kihívásokkal teli tavalyi esztendőben is magas színvonalú, időszerű és hatékony volt az ítélkezés a Szegedi Ítélőtáblán

A Szegedi Ítélőtábla idén május 16. napján tartotta meg a tavalyi évben elvégzett munkát értékelő összbírói értekezletét. Dr. Bálind Attila, az ítélőtábla elnöke tájékoztatta a táblabíróságon dolgozó bírákat arról, milyen eredményeket ért el az alföldi régió négy vármegyéjének (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok) fellebbviteli bíróságaként működő Szegedi Ítélőtábla a tavalyi esztendőben.

Az összegzés egyértelműen mutatja, az összes érkezett ügyek száma a 2021. évi stagnálás után kis mértékben, körülbelül 4 %-kal tovább csökkent. Az összes érkezett ügyet vizsgálva, a peres ügyek számában a korábbi évek csökkenő tendenciája megállt, sőt egy minimális mértékű emelkedés is látható. A tavalyi évben a befejezett ügyek száma szinte teljesen lefedte az érkezett ügyek számát (1418-1417).

A jelenleg 19 bíróval és 48 igazságügyi alkalmazottal működő és 2022-ben közel 1 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodó Szegedi Ítélőtáblán az elmúlt évben a civilisztika ügyszakban (polgári-, gazdasági ügyszak) 626 új ügy érkezett és 647 ügyet fejeztek be az ítélkező tanácsok. A Munkaügyi Kollégium vonatkozásában tavaly az érkezett ügyek száma 92 volt, míg 86 ügyet fejezett be az ügyszak. A büntető ügyszakban ez a két szám 700 érkezett és 684 befejezett ügyet mutatott.

A polgári ügyek 96,9 %-ában, míg a munkaügyi perek 81%-ában a pertartam nem haladta meg a 6 hónapot, míg a büntető ügyek kicsivel több, mint 88,6 %-a fejeződött be az ítélőtáblára érkezést követően 3 hónapon belül. Ezen adatok egyértelműen alátámasztják, hogy továbbra is időszerű ítélkezés jellemzi a Szegedi Ítélőtáblát.

A döntések megalapozottságát és az ítélkezés hatékonyságát a következő számok igazolják: a Szegedi Ítélőtáblai büntető tanácsok határozatai ellen indított felülvizsgálati ügyekből 2022. évben 41 határozat érkezett vissza. Ezen ügyekben 24 esetben történt a felülvizsgálati indítvány elutasítása (58,54%), 14 esetben a határozat hatályban tartása (34,15%) és 3 esetben a határozat megváltoztatása (7,32%). Kiemelést érdemel, hogy a felülvizsgálati ügyekben a Kúria a Szegedi Ítélőtábla büntető tanácsainak egy határozatát sem helyezte hatályon kívül, és a döntéseink megváltoztatásának aránya is csekély.  A 2022-ben visszaérkezett, összesen 66 polgári és gazdasági tárgyú határozatból a Kúria 16 ügyben a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza, 7 ügyben a jogerős határozatot hatályon kívül helyezte, 1 ügyben a Pp. 275. § (4) bekezdés 1. mondat szerint új határozat hozatalára utasította, 38 ügyben hatályában fenntartotta, 4 ügyben pedig a felülvizsgálatot megtagadta.

Fontos hangsúlyozni, az ítélőtáblai határozatok Kúria általi részben vagy egészben történő hatályon kívül helyezése alapvetően nem az ítélőtábla, mint másodfokú bíróság eljárási szabálysértésére vezethető vissza, hanem arra, hogy a jogerős döntéssel a Kúria részben, vagy egészben nem értett egyet. Az ítélőtábla munkaügyi tanácsai által hozott határozatokkal szemben előterjesztett felülvizsgálati kérelmek tárgyában 2022. évben 20 döntés született. Ezek közül a Kúria 2 esetben a kérelmet visszautasította, további 1 esetben a felülvizsgálatot megtagadta, tehát összesen 17 ügyben született érdemi döntés. Ezek közül 2 ügyben került sor hatályon kívül helyezésre, az érdemben eldöntött ügyek 88 %-ában pedig a Kúria a határozatot hatályában fenntartotta.

Az ország többi ítélőtáblájával összevetve leszögezhető, a Szegedi Ítélőtábla a 2022-es esztendőben is kimagasló munkát végzett. Az elmúlt időszak és a tavalyi év számos viszontagsága ellenére az elvégzett munka mennyiségét és minőségét figyelembe véve felértékelődik a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2022. évi teljesítménye.

Fontos megemlíteni, a Szegedi Ítélőtábla egyedi ügyekben hozott határozatai - a döntések helyességén túl, a határozatok indokolásának logikus felépítésére, a jogi érvelés kidolgozottságára és iránymutató jellegükre figyelemmel – rendszeresen megjelennek a Bírósági Döntések- és az Ítélőtáblai Határozatok Tárában is.

Mind a Büntető Kollégium, mind pedig a Polgári Kollégium országosan kiemelkedő szakmai elismertséget magáénak tudható kollégiumvezetője 2022-ben vonult nyugállományba. Dr. Szeghő Katalin kollégiumvezető asszony 2022 áprilisáig, Dr. Hegedűs István kollégiumvezető úr 2022 májusáig aktívan dolgozott, felmentési idejüket nem kérték. A vezetői pályázati kiírások eredményeként az OBH Elnöke a Polgári Kollégium élére 2022. április 14. napjától dr. Jobbágy Ildikót, a Büntető Kollégium élére 2022. május 5. napjától dr. Joó Attilát nevezte ki. Mindkét ügyszak élére kinevezett új kollégiumvezető nagy lelkesedéssel és kiváló szakmai színvonalon kezdte meg a munkát.

A Szegedi Ítélőtábla dolgozói közül a tavalyi évben is többen részesültek kitüntetésben, szakmai elismerésben.

A két nyugalmazott kollégiumvezető magas rangú állami kitüntetést vehetett át, a Köztársasági Elnök által adományozott Magyar Érdemrend Tisztikeresztkereszt kitüntetésben részesültek.

Ezen túl az Országos Bírói Tanács dr. Szeghő Katalinnak és dr. Hegedűs Istvánnak „Címzetes Kúriai Bíró” címet adományozott, majd 2022-ben dr. Mezőlaki Erik tanácselnök úr is részesülhetett a címben.

Az ítélőtáblán tanácsos címmel két igazságügyi alkalmazott rendelkezik, egyikük 2022-ben kapta ezt meg.

Az OBT által adományozott kitüntetéssel rendelkező, 2022-ben aktív munkatársak közül 3 bíró rendelkezik Juhász Andor díj ezüst fokozattal, míg Juhász Andor díj bronz fokozattal 2 igazságügyi alkalmazott büszkélkedhet.

A dolgozók szavazatai alapján 2022-ben dr. Jobbágy Ildikó kollégiumvezető és Kis Sándor igazságügyi alkalmazott kapta a Szegedi Ítélőtábla elnöke által alapított Sélley Sándor-díjat. A díj átadására 2022. július 1. napján került sor.

A Szegedi Ítélőtábla korábban is megfelelő technikai háttérrel végezhette a munkáját, e feltételekben 2022. évben sem történt jelentős változás, továbbá rendkívüli informatikai biztonsági esemény sem volt.