Sajtóregisztráció

A nagy sajtóérdeklődésre figyelemmel a két ügyben a Szegedi Ítélőtábla a 8/2012. (IV.25.) OBH utasítás 7. § (1) bekezdése értelmében

S A J T Ó   R E G I S Z T R Á C I Ó T

ír elő.

A 2023. szeptember 13. (szerda) napján 09:00 órára kitűzött nyilvános ülésen a sajtó részvételét az alábbiak szerint tudjuk biztosítani:

Csak az első 5 (öt) regisztrált sajtóorgánum képviselői jogosultak az épületbe belépni és a nyilvános tárgyaláson kép- és hangfelvételt készíteni.

Sajtóorgánumonként személyesen a nyilvános tárgyaláson – figyelemmel a tárgyalóterem korlátozott befogadóképességére – kettő fő jelenléte biztosítható.

A sajtó a kép- és hangfelvevő berendezéseket a nyilvános ülést megelőzően - annak kezdését és zavartalan lebonyolítását nem veszélyeztető módon - telepítheti a tárgyalóteremben

A szerdai nyilvános ülés 09.00 órai kezdésére tekintettel kérjük az előzetesen regisztrált sajtóorgánum munkatársait, 20 perccel annak megkezdése előtt, legkésőbb 08:40-ig jelenjenek meg az épületben és kezdjék meg a kép- és hangfelvevő eszközök telepítését.

A nyilvános ülés befejezését követően a sajtó munkatársainak – a lehetőségekhez képest – haladéktalanul el kell hagyniuk a Szegedi Ítélőtábla épületét.

A sajtóregisztráció során kérjük, hogy a gyurisg@birosag.hu e-mail címre küldött regisztrációval

2023. szeptember 12. nap 10.00 óráig

jelezzék részvételi szándékukat az alábbi adatok pontos megadásával.

(Név szerinti regisztráció nem szükséges!)

Mely sajtószerv képviseletében kívánnak megjelenni?

A médiatartalom-szolgáltató részéről összesen hány fő-, és milyen minőségben fog megjelenni a Szegedi ítélőtáblán?

A regisztrációs e-mailek beérkezésének sorrendje alapján a Szegedi Ítélőtábla listázza az első 5 sajtóorgánumot, akik részt vehetnek a nyilvános üléseken. Olyan sajtószerv képviselőjét, aki nem szerepel a regisztrációs listán nem áll módunkban beengedni az épületbe.

A Szegedi Ítélőtábla természetesen, a regisztrációt követően e-mailben tájékoztatja majd a sajtó munkatársakat a regisztráció lezárultáról, valamint azon médiatartalom-szolgáltatókról, akik jelen lehetnek és tudósíthatnak a fenti eljárási cselekményről.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az eljáró tanácsok elnöke az eljárási cselekményeken való jelenlét kérdésében további, azonnali intézkedéseket tehet.

Megértésüket és támogató együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:

                               Dr. Gyuris Gábor
                  a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára
                         mobil: +36 30 337 3653
                     e-mail: gyurisg@birosag.hu