1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A Szegedi Ítélőtábla alapítója a Magyarország Országgyűlése, irányító szerve az Országos Bírósági Hivatal.

Az Országos Bírósági hivatal elérhetőségei:

  • Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 16.
  • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24
  • Telefon: 1/354-4100
  • Telefax: 1/312-4453
  • E-mail: obh@obh.birosag.hu
  • Honlap: www.birosag.hu