2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre