Az önkormányzat nyert a szegedi "villamosperben"

Tárgyalás időpontja: 
2013. október 11. péntek, 09:30
Összegzés: 

Helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla dr. Kemenes István polgári tanácsa az I. fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét abban a perben, amelyben Szeged MJV Önkormányzata, mint felperes azt kérte, hogy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezzék a 2-es villamospályát építő konzorciumot. A jogerős ítélet kimondta, hogy az alperes konzorcium, amelynek tagjai az OHL ZS, a. s . Cseh Köztársaság, a Középszolg Kft. és Kelet-Út Kft. voltak 415 millió 465 ezer forint és kamatait fizesse ki a munkálatokat megrendelő önkormányzatnak késedelmi kötbér címén.

 

Az alperesek által létrehozott konzorcium a Szegedi 2-es villamospálya és felsővezeték, valamint a kapcsolódó építmények építési munkáinak generálkivitelezését vállalta. A módosított befejezési határidő 2010. szeptember 18-a volt, ehhez képest az alperesek késedelembe estek, mert a teljesítés csak 2011. október 28-án történt. A 2010. szeptember 18-tól 2011. október 28-ig tartó objektív késedelem alól az alperesek csak részben tudták magukat kimenteni. A ki nem mentett 50 napra eső kötbér összege meghaladja a maximális - a nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő - kötbér mértékét, ezért a maximális kötbér megfizetése iránti kereset alapos volt - mondta ki ítéletében a Szegedi Törvényszék, és kötelezte a 3 alperest (OHL ZS, a. s . Cseh Köztársaság, Középszolg Kft. és Kelet-Út Kft.) 415 millió 465 ezer forint és kamatai megfizetésére késedelmi kötbér címén.

Az ítélettel szemben mindhárom alperes fellebbezett. Arra hivatkoztak, hogy már korábban befejezték a munkát, az átadás-átvétel hamarabb is megkezdhető lett volna, de ettől a felperes elzárkózott. Az alperesek - álláspontjuk szerint - teljes egészében kimentették a késedelmüket, ezért a kötbérigény alaptalan.

Az alperesek fellebbezését a Szegedi Ítélőtábla elutasította, így született meg a jogerős ítélet.

Egyéb információ: 

Dr. Bátyi Zoltán sajtótitkár

Mobil: 30/337-3653

Telefon: 62/568-592

E-mail: batyiz@szegeditb.birosag.hu

Eljáró bíróság: