Adócsalás Bács-Kiskun megyében

Tárgyalás időpontja: 
2013. december 5. csütörtök, 09:30
Összegzés: 

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla dr. Mezőlaki Erik vezette büntető tanácsa a folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntette és más bűncselekmény miatt Vén Norbert ellen indított büntetőügyben a Kecskeméti Törvényszél I. fokon meghozott ítéletét.

A folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntetteként elbírált cselekményt 2 rendbeli adócsalás bűntettének minősítette, a vádlottat az ellene adócsalás vétsége miatt emelt vád alól felmentette, a vádlott börtönbüntetésének tartamát 4 év 6 hónapra enyhítette, egyebekben az I. fokú ítéletet helybenhagyta.

Az ítélet indoklásakor elhangzott: a büntetés enyhítését a büntető eljárás elhúzódása mellett az is indokolta, hogy a vádlottat egy vádpontban felmentették.

Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

A bűncselekményről

A korábban többször büntetett vádlott 2005. augusztus 1-én megalapította az M-Automobil Autókereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t. A gazdasági társaság fő tevékenységeként a gépjármű-kereskedelmet jelölték meg a cégnyilvántartásban, ami megfelelt a tényleges tevékenységnek. A cég székhelyeként Helvéciát, M. László lakcímét jelentették be, de itt ténylegesen nem folyt semmilyen gazdasági tevékenység. A társaság ügyvezetője a vádlott felkérésére M. László lett, de a kft. irányítását, tényleges működtetését - meghatalmazás alapján - kezdetektől fogva - a vádlott végezte, aki a működéhez szükséges anyagi eszközöket biztosította. A cég számottevő tárgyi eszközökkel nem rendelkezett, könyvelése nem volt.

A vádlott a társaság tényleges ügyvezetőjeként a kft. keretei között 2005 augusztusa és 2006 decembere között használt autók beszerzésével foglalkozott. Ezek beszerzésére 129 esetben Németországból kerül sor, míg további 16 autót belföldi eladóktól vásároltak meg. A kocsik értékesítése - a magyarországi forgalomba helyezést követően - 2005 augusztusa és 2007 februárja között történt meg, részben közvetlenül, részben más autókereskedő cégek bizományosi tevékenységének közbeiktatásával. Az értékesítés belföldi vevők részére történt.

A vádlott gondoskodott a beszerzésről, az eladásról, ám az ezzel összefüggő számviteli és adózási kötelezettségének nem tett eleget. Ennek következtében a vádlott ÁFA adónemben összesen 92,5 millió forint adóbevétel csökkenést okozott az államnak, míg társasági adónemben összesen 3,277 millió adóbevétel csökkenést okozott a költségvetésnek. A vádlott az adóvizsgálatok során az iratanyagot nem bocsátotta az adóhatóság rendelkezésére, így az adókötelezettség megállapítására nem kerülhetett sor. Ezzel a vádlott a gazdasági társaság vagyoni helyzetének áttekintését és ellenőrzését meghiúsította, megsértette - többek között - a leltárkészítésre vonatkozó szabályokat, és figyelmen kívül hagyta a könyvviteli nyilvántartásra, a bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályokat is.

Az I. fokú ítéletről

Folytatólagosan elkövetett adócsalás és folytatólagosan elkövetett számvitel rendjének megsértése bűntettében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2013. április 19-én Vén Róbert (1972 - helvéciai lakos) vádlottat. Ezért őt a bíróság, mint visszaesőt, halmazati büntetésül 5 év 6 hónap börtönre, 5 év közügyektől eltiltásra, valamint ötmillió forint pénzmellékbüntetésre ítélte. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője, felmentés, az eljárás megszüntetése és a büntetés enyhítése  érdekében is nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Egyéb információ: 

Dr. Bátyi Zoltán sajtótitkár

Mobil: 30/337-3653

Telefon: 62/568-592

E-mail: batyiz@szegeditb.birosag.hu

Eljáró bíróság: