Kerítés bűntette Szegeden

Tárgyalás időpontja: 
2014. január 3. péntek, 13:00
Összegzés: 

A Szegedi Ítélőtábla dr. Mezőlaki Erik vezette büntető tanácsa részben megváltoztatta a hivatali visszaélés és más bűncselekmény miatt L. Gergely és társa ellen indított büntetőügyben a Szegedi Törvényszék I. fokon meghozott ítéletét.

A hivatali visszaélés bűntette vonatkozásában az ítéletet hatályon kívül helyezte és az eljárást megszüntette a táblabíróság. Megállapította:  bár ezt a bűncselekményt is elkövette a vádlott, de ennek tárgyi súlya olyan csekély a kerítés bűntette mellett, hogy a büntetés kiszabását nem befolyásolja.

Az I. rendű vádlottal szemben az 1 év 8 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést helybenhagyta az ítélőtábla, de emellett lefokozásra is ítélte a vádlottat, mert úgy ítélte meg, hogy az I. rendű vádlott rendőrként olyan jellegű és súlyú bűncselekményt követett el a prostitúció elősegítésével, hogy nem méltó rendfokozat viselésére.

Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

 

 

Az I. fokú ítéletről

 

Folytatólagosan, társtettességben elkövetett kerítés bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2013. július 30-án L. Gergely  (1990 - békéscsabai lakos) I. rendű és F. Tamás Vince (1984 - szegedi lakos) II. rendű vádlottakat. Ezért az I. rendű vádlottat 1 év 8 hónap, míg a II. rendű vádlottat 1 év 10 hónap - végrehajtásában 3 évre felfüggesztett - börtönre ítélte. Az I. rendű vádlottat a hivatali visszaélés bűntettének vádja alól az I. fokú bíróság felmentette.

Az ítélet a II. rendű vádlott esetében jogerőre emelkedett, míg az I. rendű vádlott ügyében az ügyész a hivatali visszaélés bűntettében a bűnösség megállapítása és a büntetés súlyosítása érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

 

A bűncselekményről

 

Az I. rendű vádlott, aki a cselekmény idején rendőrként szolgált a Szegedi Rendőrkapitányságon és a II. rendű vádlott, aki fodrász, már korábbról ismerték egymást. 2013 április elején megállapodtak abban, hogy haszonszerzés céljából, közösen nők prostitúciós tevékenységét fogják elősegíteni. Ennek érdekében az I. rendű vádlott felkereste ismerősét, B. A.-t, akivel megállapodott abban, hogy a nő Szegeden szexuális szolgáltatást fog nyújtani a nála jelentkező személyeknek, amihez az I. és a II. rendű vádlottak fogják biztosítani a szükséges körülményeket.

A megbeszélésnek megfelelően B. A. 2013. április 7-én érkezett Szegedre, majd a vádlottakkal a II. rendű vádlott által bérelt lakásba mentek. Itt megbeszélték az együttműködés feltételeit, miszerint a nő prostitúcióból származó bevételeit egymás között úgy osztják meg, hogy a pénz 50 %-át a nő megtartja, míg a fennmaradó 50 %-ot a két vádlott egymás között egyenlő arányban osztja meg. Megállapodtak abban is, hogy a szexuális szolgáltatáshoz szükséges eszközöket, továbbá szükség estén védelmet is biztosítanak a vádlottak B. A.-nak, és a felmerülő költségeket a bevételekkel egyező módon osztják el egymás között.

Ezen a találkozón a II. rendű vádlott átadott mobiltelefont azért, hogy a nőt az ügyfelek majd azon tudják elérni. Ekkor az I. rendű vádlott mobilkészülékével olyan felvételeket készítettek a nőről, amelyek felhasználásával szöveges hirdetést készítettek, amit aztán az I. és a II. rendű vádlott közösen elhelyezett egy olyan internetes weboldalon, amin prostitúciós tevékenységet folytató nők hirdetik magukat.

B. A. 2013. április 8-án kezdte meg szexuális szolgáltatást nyújtó  tevékenységét, és 2013. május 29-ig a vádlottak folyamatos közreműködése mellett, pontosan nem meghatározható számú személynek nyújtott ilyen szolgáltatást, amellyel pontosan nem meghatározható összeget keresett. Ezeket az összegeket a vádlottak naponta számon kérték a nőn, majd a bevételt a megállapodás szerint megosztották egymást között.

2./ Az I. rendű vádlott, mint rendőr hivatali feladatainak ellátása érdekében hozzáférési jogosultsággal rendelékezett a KEKKH adatbázisához, és e jogosultságával visszaélve szolgálati ok nélkül, magáncélra letöltötte és kinyomtatta nagyapjának vezetői engedélyére vonatkozó adatlapot. Ezért őt az ügyészség  hivatali visszaéléssel vádolta meg, azonban az I. fokon eljáró bíróság e vádpontban felmentette, mert álláspontja szerint az I. rendű vádlott által elért előny egyéb jogszabályba nem ütközik.

Egyéb információ: 

Dr. Bátyi Zoltán sajtótitkár

Mobil: 30/337-3653

Telefon: 62/568-592

E-mail: batyiz@szegeditb.birosag.hu

Eljáró bíróság: