Halálos közúti baleset okozásának vétsége Kelebián (Előzetes)

Tárgyalás időpontja: 
2014. február 12. szerda, 13:15
Összegzés: 

Helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva vezette büntetőtanácsa a halálos közúti baleset okozásának vétsége miatt T. Tímea ellen indított büntetőügyben a Kecskeméti Törvényszék, mint II. fokú bíróság ítéletét. Így a vádlott jogerős büntetése 8 hónap, egy év próbaidőre felfüggesztett fogház és 2 év közúti járművezetéstől eltiltás lett.

A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

A Kiskunhalasi Járásbíróság 2013. március 13-án kimondott ítéletével T. Tímea vádlottat felmentette az ellene halálos közúti baleset okozásának vétsége miatt emelt vád alól.

Az I. fokú ítélet szerint a vádlott 2009. július 23-án 17:10 órakor Kelebia belterületén, az Ady Endre utcán az országhatár irányába a megengedett 50 km/h sebesség helyett mintegy 72-81 km/h sebességgel haladt autójával. Ugyanekkor a Kosztolányi utcában kerékpározott C. L. 11 éves sértett az édesanyjával és a testvérével, akik szintén kerékpárral voltak. A sértett a kihelyezett "Elsőbbségadás kötelező!" tábla és édesanyja figyelmeztetése ellenére, kellő körültekintés nélkül, folyamatosan haladva behajtott az Ady Endre utcára.

A vádlott ezt mintegy 41,6-44,6 méter távolságból észlelte, ezért fékezte és balra kormányozta a járművét, de ennek ellenére mintegy 51-59 km/h sebességgel a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávban elütötte a kislányt. A baleset következtében a sértett a folyamatos kórházi kezelés ellenére 2009. augusztus 22-én meghalt.

A baleset azért következett be, mert a sértett megszegte a KRESZ szabályait. KRESZ szabály sértett a vádlott is, de ez nem állt okozati összefüggésben a balesettel, mert a szakértők egybehangzó véleménye alapján a bíróság megállapította, hogy a veszélyhelyzet észlelésekor a vádlott az útvonalra engedélyezett haladási sebesség esetén is féktávolságon belül volt a sértettől, így a baleset az autó megengedett sebessége mellett is bekövetkezett volna.

A bíróság arra a megállapításra jutott, hogy a baleset kizárólag a sértett szabályszegése miatt következett be, ugyanis az útkeresztezésben láthatta és felmérhette a vádlotti gépkocsit, ennek ellenére kellő körültekintés, lassítás nélkül, úgy haladt a vádlott járműve elé, hogy a művelet veszélyességéről nem győződött meg. Ez alapján a bíróság a vádlottat az ellene emelt vád alól felmentette.

xxx

Ügyészi fellebbezés folytán került az ügy a Kecskeméti Törvényszékre, amely 2013. szeptember 25-én megváltoztatta az I. fokú bíróság döntését, és a vádlottat 8 hónap fogházra és 2 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását egy év próbaidőre felfüggesztette. A vádlottat elmarasztaló ítélet indoklása szerint a vádlott sebességtúllépésben megnyilvánuló KRESZ szabálysértése közvetlen okozati összefüggésben volt a sértett halálát okozó balesettel, ugyanis mennyiben a vádlott a megengedett sebességgel vezeti autóját, és a lassító fékezés felső határát elérő, vagy azt alig meghaladó lassulást eredményező fékezést alkalmaz, megállíthatta volna a járművét az ütközés előtt.

xxx

Mivel a bűnösség megállapítása tekintetében az I. és a II. fokú bíróság egymással ellentétes következtetésre jutott, megnyílt a III. fokú eljárás lehetősége. Ezzel élt is a vádlott és védője, felmentés érdekében fellebbezést nyújtott be az elmarasztaló ítélet ellen, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára, amely a II. fokon hozott ítéletet helybenhagyta.

Egyéb információ: 

Dr. Bátyi Zoltán sajtótitkár

Mobil: 30/337-3653

Telefon: 62/568-592

E-mail: batyiz@szegeditb.birosag.hu

Eljáró bíróság: