Tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per

Tárgyalás időpontja: 
2014. március 26. szerda, 11:15
Összegzés: 

A Szegedi Ítélőtábla dr. Szeghő Katalin vezette polgári tanácsa az I. fokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és elutasította a felperes keresetét abban a perben, amelyben a Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület, mint felperes közérdekű keresetben kérte a Lombard Lízing Zrt. által alkalmazott – módosított keresete szerint – hat üzletszabályzat és az ahhoz kapcsolódó hirdetmények egyes pontjai érvénytelenségének a megállapítását. Tette ezt arra hivatkozással, hogy azok tisztességtelen szerződési feltételnek minősülnek.

Az ítélet indoklásában elhangzott: az ítélőtábla kizárólag eljárásjogi okokból döntött a kereset elutasításáról.

 

A fellebbezési eljárás tárgyát 6 alperesi üzletszabályzat egyes pontjai tisztességtelenségének vizsgálata képezte. A 6 üzletszabályzat közül hármat az alperes már 2009. augusztus 1-je óta nem használ, az üzletszabályzatokat nem alkalmazza. Az ítélőtábla döntése szerint közérdekű perben a keresetlevél beadásakor fennálló időpont az irányadó a támadott általános szerződési feltételt illetően. Ezért az olyan általános szerződési feltétel, amely már nem hatályos a kertesetindításkor közérdekű perben nem támadható. Annak viszont nincs akadálya, hogy egyéni érdekérvényesítés keretében a korábban alkalmazott általános szerződési feltétel alkalmazásával okozott jogsérelem orvoslást kérje a fogyasztó.

A jelenleg hatályos üzletszabályzatokat a felperes eredeti kérelme nem támadta. Azokra a keresetkiterjesztésre előírt szigorú törvényi határidő leteltét követően terjesztette ki a keresetét anélkül, hogy a határidő elmulasztása miatt igazolási kérelmet terjesztett volna elő. Ezeket az üzletszabályzatokat tehát az ítélőtábla a keresetkiterjesztés elkésettsége folytán nem vizsgálhatta érdemben - áll a Szegedi Ítélőtábla ítéletének indoklásában.

 

A perről

 

A Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület, mint felperes közérdekű keresetben kérte a Lombard Lízing Zrt. által alkalmazott – módosított keresete szerint – hat üzletszabályzat és az ahhoz kapcsolódó hirdetmények egyes pontjai érvénytelenségének a megállapítását arra hivatkozással, hogy azok tisztességtelen szerződési feltételnek minősülnek.

Az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék a keresetet érdemben vizsgálta, és ítéletével annak részben helyt adott, megállapította az ítélet rendelkező részében felsorolt szerződési feltételek érvénytelenségét. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. Kötelezte az alperest, hogy az ítélet mellékletét képező közlemény teljes szövegét internetes honlapján, a Délmagyarország és a Magyar Nemzet napilapokban tegye közzé.

Az ítélet ellen az alperes élt fellebbezéssel, kérve annak részbeni megváltoztatásával a kereset teljes elutasítását. Álláspontja szerint a kereset teljes elutasításának eljárásjogi okai vannak: a per tárgyává tett üzletszabályzatok közül három 2009. augusztus 1. napjától már nem hatályos, helyükbe új módosított üzletszabályzatok léptek, a már nem hatályos üzletszabályzati feltételek tisztességtelensége nem vizsgálható.

Hivatkozott arra, hogy az elsőfokú eljárásban a felperes keresetét a Pp. 146/A. § (1) bekezdésében írt 30 napos határidőn túl terjesztette elő, ezért az elkésett. A további három üzletszabályzat és a hirdetmények egyes pontjai tisztességtelenségének megállapítására irányuló keresetet tartalmazó keresetkiterjesztés ezért érdemben nem vizsgálható.

Érdemben támadta az elsőfokú ítéletnek az egyes szerződési pontok érvénytelenségét megállapító rendelkezéseit.

A felperes fellebbezési ellenkérelmet terjesztett elő, amelyben az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte. Alaptalannak ítélte az alperes eljárási kifogásait és álláspontja szerint helyesen foglalt állást az elsőfokú bíróság az egyes szerződési feltételek érvénytelenségének kérdésében.

Eljáró bíróság: