Sikkasztás Marfűn (J-N-Szolnok megye)

Tárgyalás időpontja: 
2014. június 4. szerda, 09:00
Összegzés: 

Több ponton megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla dr. Hegedűs István vezette büntető tanácsa a folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette miatt K.-né K. Katalin ellen indított büntetőügyben a Szolnoki Törvényszék I. fokon meghozott ítéletét.

Egyebek mellett Martfű Város Önkormányzata magánfél polgári jogi igényének érvényesítését egyéb törvényes útra utasította., mivel úgy ítélte meg, hogy az ellentmondó adatok miatt a vádlott által okozott kár a jelen büntető ügyben pontosan nem határozható meg, csupán annyi bizonyos, hogy a vádlott 50 és 139,7 millió forint közötti összeggel károsította meg az önkormányzatot.

Nem változott a vádlott büntetése, ami 3 év börtön, 3 év közügyektől eltiltás és 3 év pénztárosi foglalkozásól eltiltás lett úgy, hogy a vádlott  a büntetés fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.

Az ítélet indoklásakor elhangzott: tekintetbe véve az összes körülményt, így például a nagymértékű sértetti közrehatást, hiszen a büntetőügy kapcsán egyértelműn kiderült, hogy a vádlott munkájának ellenőrzésére szinte egyáltalán nem került sor, az I. fokon eljáró bíróság arányos büntetést szabott ki, így annak sem lényeges súlyosítása, sem lényeges enyhítése nem indokolt.

Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

 

A bűncselekményről

 

A korábban büntetlen vádlott Martfű Város Önkormányzatának intézményénél, a Martfűi Városi Víz-és Csatornaműnél dolgozott adatrögzítő, számlázó munkakörben, majd 2004. január 1-től áthelyezték az önkormányzat városgondnokságához pénzügyi előadó munkakörbe.

A vádlott 1994. június 10-től tudta, hogy a pénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. 2001. január 1-től a vádlottnak a házipénztárt - melynek kezelésével megbízták - önállóan, teljes anyagi felelősséggel kellett kezelnie, feladatát a pénzkezelési szabályzatban és a munkaköri leírásban foglaltak szerint kellett ellátnia. A munkaköri és szervezeti változások nem érintették a vádlott azon kötelezettségét, hogy a víz- és csatornadíjak beszedését elvégezze, az azokkal kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat, készpénzállomány kezeléséért, a nyilvántartás vezetését végrehajtsa.

2007 elején vizsgálódni kezdtek a számlák ügyében, és kiderült, hogy 2007 januárjában és februárjában 15 fogyasztó a számláját befizette, összesen 316 ezer forint értékben, azonban ezt nem rögzítették a rendszerben a feladott bevételi bizonylatok között. Ezt követően a vádlottat állásából felfüggesztették, majd 2007 májusában elbocsátották.

Később a martfűi önkormányzat feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen sikkasztás bűncselekményének elkövetése miatt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást lefolytatta, majd a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség a vádlottal szemben indult nyomozást megszüntette azzal az indokkal, hogy "a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg, hogy a bűncselekményt a vádlott követte el és az eljárás folytatásától sem várható eredmény".

Ezt követően az önkormányzat pótmagánvádlóként jogi képviselője útján pót-magánindítványt terjesztett elő, amelyben a vádlottat  folytatólagosan, üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntettével vádolta meg.

A vádlott 2003. január 1-től 2007. április 14-ig a fogyasztóktól számla ellenében átvett legalább 50 millió, maximum 139 millió 709 ezer 761 forint a sértett alszámlájára nem fizette be, a főpénztár felé a bevétellel nem számolt el, azzal sajátjaként rendelkezett. Az okozott kár nem térült meg.

A vádlott a büntetőeljárás megindulását követően a tulajdonában lévő vagyontárgyakat elidegenítette, illetve azokat megpróbálta elidegeníteni.

A vádlott az eljárás során a cselekmény elkövetését tagadta, bűnösségét nem ismerte el.

 

Az I. fokú ítéletről

 

Folytatólagosan, üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntettében találta bűnösnek a Szolnoki Törvényszék 2013. szeptember 20-án K.-né K. Katalin (1963 - martfűi lakos) vádlottat. Ezért őt a bíróság 3 év börtönre, 3 év közügyektől eltiltásra és 3 év pénztárosi foglalkozástól eltiltásra ítélte, megállapítva, hogy a büntetés fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható. A törvényszék kötelezte a vádlottat, hogy az ítélet jogerőre emelkedése után 15 napon belül fizessen meg Martfű Város Önkormányzata, mint sértett részére 139 millió 709 ezer 761 forintot kártérítés címén.

Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentés érdekében, a pótmagánvádló martfűi önkormányzat a büntetés súlyosítása érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

 

Eljáró bíróság: