Emberölés Baján

Tárgyalás időpontja: 
2014. október 14. kedd, 09:00
Összegzés: 

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla dr. Hegedűs István vezette büntető tanácsa az emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt M. Pál ellen indított büntetőügyben a Kecskeméti Törvényszék I. fokon kimondott ítéletét. A vádlott élet elleni cselekményét nyereségvágyból elkövetett emberölésnek minősítette, vagyis - ellentétben az I. fokú bírósággal - nem látta minden kétséget kizáróan bizonyítottnak azt, hogy a vádlott a bűncselekményt előre kitervelte volna.

Nem változott a kiszabott büntetés mértéke, így a vádlott jogerős büntetése 20 év fegyház és 10 év közügyektől eltiltás lett. Az ítélet indoklásakor elhangzott: a megváltozott minősítés miatt az ítélőtábla arányosnak tartja a kiszabott büntetést, annak sem lényeges súlyosítását, sem lényeges enyhítését nem tartotta indokoltnak.

A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

A bűncselekményről

 

Az alapeljárásban a Kecskeméti Törvényszék 2013 májusában meghozott ítéletében a vádlottat bűnösnek mondta ki előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében és lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében. Akkor a vádlottat - halmazati büntetésül - életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték, kimondva, hogy a vádlott legkorábban 30 év letöltése után szabadulhat. A Szegedi Ítélőtábla 2013. október 29-én meghozott végzésével az I. fokú bíróság ítéletét felderítetlenség okából hatályon kívül helyezte, és az I. fokú bíróságot további bizonyítás elrendelése mellett új eljárásra utasította.

Az I., fokú bíróság a megismételt eljárásban a következő tényállást állapította meg:

A vádlott egyszemélyes dekorációs vállalkozást folytatott először egy Baján bérelt üzlethelyiségben, majd szülei vásároltak neki Baján egy lakást és egy garázst. Ez utóbbiban folytathatta üzleti tevékenységét a vádlott, aki kiterjedt ügyfélkörrel, folyamatos megrendelésekkel rendelkezett, de a vállalkozásának vitele és életszínvonalának fenntartása érdekében többször szorult nagyobb összegű kölcsönök felvételére, melyeket főként magánszemélyektől igényelt.

Néhai T. Zsolt sértett is kiterjedt üzleti vállalkozással rendelkezett, főként bőrkereskedelemmel és bőrbútorok gyártásával foglalkozott, jómódban élt. 2009-től a sértett anyagi helyzete a korábbihoz képest romlott, de magáncélra és üzleti okokból rendszeresen magával vitt nagyobb összegű készpénzt. A magával hordott bőr irattáskájában többször tartott milliós összegeket.

A vádlott és a sértett 2006-2007 óta üzleti kapcsolatban álltak, a sértett különböző dekorációs munkákkal bízta meg a vádlottat. Emellett jó viszonyba is kerültek, ami rendszeres találkozásokban nyilvánult meg, közös programokat is szerveztek, a vádlott többször megfordult a sértett házába, míg a sértett a vádlott Duna parti nyaralójában.

A vádlott jó viszonyban volt T. Krisztiánnal is, akitől 2009 júliusában 2.280.000 forintot kért kölcsön. T. úgy döntött, hogy segít a vádlottnak, aki fedezetként az üzlethelyiségét ajánlotta fel. De attól tartva, hogy a vádlott a kölcsönt határidőre nem adná meg, megkérte sógorát, Z. Gábort, tegyenek úgy, mintha a ő adná kölcsön a kért összeget. A vádlott így abban a tudatban volt, hogy a kölcsönt T. Krisztián közreműködésével, de ténylegesen Z. Gábortól kapja. A pénzt 2009 július vége és augusztus eleje között át is vette, és 2009. szeptember 5-ig kellett volna visszafizetnie. Ha ezt nem teszi meg, az üzlethelyiség tulajdonjoga átszállt volna a kölcsönadóra.

Augusztus vége felé egyre fenyegetőbbé vált a kilátás, hogy a vádlott nem tudja visszafizetni a kölcsönt és így elveszíti a megélhetését biztosító üzlethelyiséget.

2009. szeptember 2-án a délelőtti órákban a sértett üzleti ügyből megjelent a vádlott bajai üzletében, egyben délutánra találkozót beszéltek meg. Délután találkoztak is Dusnokon, a sértett házánál, majd a vádlott arra hivatkozott, hogy a Duna parti nyaralójuknál meg akarja nézni a vízállást, illetve szétnéz. A sértettel megbeszélték, hogy együtt mennek ki a M. család nyaralójába, ahová a sértett magával vitte a bőr irattartó tárcáját.

A vádlott ekkora már elhatározta, hogy a sértettől pénzt szerez. Ezért biztosította, hogy egy, T. Krisztiántól korábban elkért kispuska és az eljárás során nem azonosítható helyről származó lőszer a nyaralóba kerüljön, továbbá az a gödör is betemetetlen maradjon, amit még nyáron ásatott ki, és amelybe virág felfuttatására alkalmas tükörácsot akart felszereltetni, bár ezt a nyaraló tulajdonosa, a vádlott édesapja ellenezte.

A nyaralóban - pontosan nem azonosítható helyen - a vádlott a kispuskával fejbe lőtte a sértettet, aki azonnal meghalt. A sértett megölése után a vádlott magához vette a sértett pontosan nem megállapítható összegű készpénzét és mobiltelefonjait, valamint lakás- és kocsikulcsát. Ezt követően a nyaralóban feltakarított, a sértett holttestét ágyneműbe és nejlon zsákba csomagolva a nyaraló udvarán ásott gödörbe rejtette, irattartó táskájával együtt. A vádlott a sértett telefonjáról szeptember 3-án több esemest küldött a sértett családtagjainak és ismerőseinek, azt a látszatot keltve, mintha a sértett Romániába távozott volna, és még élne, illetve mintha korábbi üzlettársával kapcsolatos problémáit intézné.

A vádlott szeptember 4-én egy összegben visszafizette a kölcsönt, míg szeptember közepén az elkövetést eszközét, a kispuskát is visszaadta T. Krisztiánnak azzal, hogy nem kell senkinek.

A sértett eltűnése miatt közigazgatási eljárás indult, majd a vádlott útmutatásai alapján a sértett holttestét a nyaraló udvarán megtalálták és kiásták.

 

Az I. fokú ítéletről

 

Nyereségvágyból, előre kitervelten elkövetett emberölés, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2014. április 29-én M. Pál (1985 - bajai lakos) vádlottat, és ezért őt a bíróság - halmazati büntetésül - 20 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása érdekében fellebbezett, míg a vádlott és védője felmentést, másodlagosan enyhítést kérve nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Eljáró bíróság: