Emberölés kísérlete Monoron

Tárgyalás időpontja: 
2014. október 16. csütörtök, 09:00
Összegzés: 

Helybenhagyta a Fővárosi Ítélőtábla dr. Mezőlaki Erik vezette büntető tanácsa az emberölés bűntettének kísérlete miatt M. András Miklós ellen indított büntetőügyben a Budapest Környéki Törvényszék I. fokon kimondott ítéletének a vádlott bűnösségére és büntetésére vonatkozó részét.

Így a vádlott jogerős büntetése 10 év szabadságvesztés és 8 év közügyektől eltiltás lett. Megváltoztatta az ítélőtábla a szabadságvesztés végrehajtásának fokozatát, kimondva, hogy azt nem börtönben, hanem fegyházban kell letölteni.

Indoklásul elhangzott: tekintettel az ügy összes körülményére az I. fokú bíróság a cselekménnyel és a vádlott társadalomra veszélyességével arányos büntetést szabott ki, ezért az ítélőtábla nem látta szükségesnek a büntetés súlyosítását, de arra sem látott lehetőséget, hogy a vádlott enyhébb büntetést kapjon. Az I. fokon eljáró bíróság a börtönfokozat megállapítását a vádlott öngyilkossági kísérlete során elszenvedett sérüléseivel indokolta, azonban ezt nem lehet méltányolni, ugyanis a vádlott nem cselekménye megbánás miatt akart öngyilkos lenni, hanem így akarta elkerülni a felelősségre vonást.

A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek a Budapest Környéki Törvényszék 2014. március 25-én M. András Miklós (1981 - budapesti lakos) vádlottat, és ezért őt a bíróság 10 év börtönre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása, míg a vádlott és védője eltérő jogi minősítés és a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Fővárosi Ítélőtáblára.

xxx

Az I. fokú ítélet szerint a vádlott 2011 nyarán ismerkedett meg a nála 13 és fél évvel fiatalabb, így a vádbeli cselekmény elkövetésekor is kiskorú K. Kitti sértettel, és közöttük szerelmi viszony alakult ki. A gimnazista sértett szüleivel élt Monoron, míg a vádlott Budapesten bérelt lakást.

A vádlott és a sértett kapcsolatában 2011 őszétől merültek fel gondok. Konfliktusaik oka egyrészt a kölcsönös féltékenység volt, ami a vádlottnál fokozottabban jelentkezett, másrészt a vádlott indokolatlan és nehezen kezelhető érzelmi és indulati kitörései is rontottak a helyzeten. A sértett többször próbált kilépni a kapcsolatból, azonban a vádlott ezt - leginkább öngyilkossággal fenyegetőzve - mindig megakadályozta.

2012. augusztus 13-án a vádlott az esti órákban egy budapesti szórakozóhelyen baráti társaságban pókerezett, és eközben szeszes italt fogyasztott. A játék szünetében felhívta a sértettet, majd beszélgetésük során összevesztek, emiatt a sértett közölte a vádlottal, hogy véglegesen zárják le a kapcsolatukat. A vádlott ekkor feldühödött, és hiába próbálta egy barátja megnyugtatni, hajnal 4 óra körül autóval kiment Monorra, hogy személyesen győzze meg a sértettet a kapcsolat folytatásáról. A vádlott odamenetele előtt - pontosan meg nem határozható körülmények között - magához vett egy kést, és komolyabb sérülésnek nem számító vágásokat ejtett a bal alkarján.

A házhoz érve a vádlott bement a kertbe, cigarettázott, sört fogyasztott, majd egy, a teraszon talált plédbe burkolózva lefeküdt a fűbe aludni. A sértett reggel munkába induló apja meglátta az alvó vádlottat, és ezt jelezte is lányának. Ezt követően a sértett előbb az ablakon keresztül szólt a vádlottnak, hogy menjen el, majd a kertbe kilépve lökdösni kezdte a vádlottat azért, hogy távozzon. A vádlott ekkor kérte a lányt, hogy adjon még egy esélyt a számára, de a sértett elutasította.

Ekkor a vádlott két kézzel a földre lökte a lányt, elővette a magával hozott kést, és megöléssel fenyegette a sértettet. Majd a lány mellkasára ülve többször megszúrta az arcán. A sértett védekezés közben hasa fordult, de nem tudott menekülni, ugyanis a vádlott térdével leszorítva tartotta, és háromszor megszúrta a lány fejének hátsó részét, míg egyszer a tarkóját metszette meg.

A sértett segítséget kérve kiabált, miközben a szomszéd házban lakó, aki látta a történteket, a vádlottal kiabált, hogy azonnal fejezze be a sértett támadását. A vádlott késének pengéje ekkor kitört a nyeléből, ezért a férfi felkapott egy virágcserepet, és azzal kezdte el ütlegelni a még mindig földön fekvő sértettet. Legalább hat ütés érte a lányt, mikor a vádlott kiejtette kezéből a cserepet.

Ezt követően a férfi fojtogatni kezdte a lányt. Ezzel a cselekményével a szomszédok folyamatos kiabálása miatt hagyott fel. Ekkor a sértettnek sikerült felállnia, és bemenekült a házba. A vádlott oda is követte, a sértettet a padlóra lökte, majd a konyhában magához vett két kést. Az egyiket a ejtette, a másikat kezében tartva a sértetthez lépett, akit hajánál fogva megragadott és a ház udvarára vonszolt.

Eközben a sértettről lekerült a köntöse is, így ruhátlanul vonszolta a vádlott tovább ház kocsibejárójáig. Itt a sértettnek sikerült kimenekülnie a férfi szorításából, és az utcára érve a szomszédos ház felé futott, hogy segítséget kérjen, de a vádlott utolérte, és visszarángatta a saját házuk elé. Ott a késsel megpróbálta elvágni a sértett nyakát, de a lány ráfogott a kés pengéjére, és kihúzta a markolatból. Ekkor már egy szomszéd is a sértett segítségére sietett, és ő ütötte ki a vádlott kezéből azt a 11,6 kilós ytong téglát, amivel a vádlott a sértett fejére akart dobni.

A vádlott ekkor elmenekült a helyszínről úgy, hogy két kést vitt magával, és azt kiabálta, hogy úgyis megöli magát. Budapestre autózott, majd vonattal Székesfehérvárra ment, ahol felkereste a cselekményről semmit nem tudó barátait. Miután a barátok a médiából megtudták, mi történt, értesítették édesanyjukat, aki rendőri segítséget kért. A rendőrök meg is jelentek a háznál. A vádlott ezt meglátva kiugrott a 3. emeleten lévő lakás ablakán, és súlyos, maradandó sérüléseket szenvedett.

A sértett sérülései 8 napon túl, mintegy három hét alatt gyógyultak meg. Az, hogy nála nem alakultak ki súlyosabb sérülések elsősorban a sértett aktív védekező magatartásának köszönhető, másrészt annak, hogy a vádlottat a beavatkozó szomszéd megakadályozta abban, hogy a közel 12 kilós téglát a sértett fejére dobja, ugyanis ha ez sikerül neki, számolni kellett volna halálos következménnyel is.

Eljáró bíróság: