Tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per

Tárgyalás időpontja: 
2015. január 13. kedd, 10:00
Összegzés: 

Részben megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla dr. Szeghő Katalin vezette polgári tanácsa a Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (mint felperes) - Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. (mint alperes) között zajló, tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti perben az I. fokon eljáró bíróság ítéletét.

A megismételt II. fokú eljárás során az alperes Lombard Zrt. egyes üzletszabályzataiban konkrétan megjelölt általános szerződési feltételek közül összesen 26 pontot vizsgálta a táblabíróság, hogy az I. fokú bíróság helytállóan állapította-e meg az adott általános szerződési feltétel tisztességtelenségét. A II. fokú eljárás tárgyát képező üzletszabályzatok pontjainak mintegy felében értett egyet az I. fokú bíróság megállapításaival, miszerint azok a pontok tisztességtelenek.

Így például kimondta, hogy a Lombard Zrt.-t megillető azon, üzletszabályzatba foglalt jog, miszerint egy felmondás folytán megszűnt lízing szerződés esetén a lízing tárgyat önhatalmúlag lefoglalhassa, tisztességtelen. Ugyancsak tisztességtelen a fizetési késedelemre alapított felmondási jog, valamint a fogyasztók személyi adatait érintő alperesi jogosultságok általános szerződési feltételekben történő szabályozása.

A tisztességtelenek minősített pontok valamennyi, a pénzintézettel szerződéses kapcsolatban álló fogyasztóra nézve érvénytelenek - hangzott el az indoklásban

Ugyanakkor az ítélőtábla nem osztotta az I. fokú bíróság és a felperes azon álláspontját, miszerint az üzletszabályzatok kamat- és árfolyamváltozásokra vonatkozó pontjai nem érthetőek, nem világosak. Az üzletszabályzatok valóban bonyolultak, de az általuk szabályozott szerződéses jogviszonyok is összetettek, hosszú időtartamra vonatkoznak. Utalt arra az ítélőtábla, hogy a hitelt igénybe vevőtől elvárható, hogy a szerződésbeli üzletszabályokkal érintett, leginkább jelentős vagyoni értékre vonatkozó ügylet megkötésekor körültekintően járjon el, a számára nem világos, nem egyértelmű szerződési rendelkezésekre nézve kérjenek magyarázatot, vegyék igénybe szakértő segítségét.

Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek hely nincs.

 

A döntés előzményeiről

 

A Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület, mint felperes közérdekű keresetben kérte 2013-ban a Lombard Lízing Zrt. által alkalmazott – módosított keresete szerint – hat üzletszabályzat és az ahhoz kapcsolódó hirdetmények egyes pontjai érvénytelenségének a megállapítását arra hivatkozással, hogy azok tisztességtelen szerződési feltételnek minősülnek. A Szegedi Ítélőtábla 2014 márciusában azt állapította meg, hogy a per tárgyává tett üzletszabályzatok közül három 2009. augusztus 1. napjától már nem hatályos, helyükbe új módosított üzletszabályzatok léptek, a már nem hatályos üzletszabályzati feltételek tisztességtelensége nem vizsgálható.

Az ügy a Kúriára került, amely II. fokon megismételt eljárást rendelt el.

A megismételt eljárás során a felperes azt kéri, hogy ennek a három üzletszabályzatnak (amelyek deviza alapú kölcsönök és lízingszerződéshez kapcsolódó általános feltételek, és - egyebek mellett - a szerződés felmondásával és elszámolással kapcsolatosak) egyes pontjaira mondja ki a bíróság az érvénytelenséget, mivel azok tisztességtelen szerződési feltételek.

Az ügy kiemelt jelentőségét az adja, hogy amennyiben a Szegedi Ítélőtábla a felperes keresetének helyt ad, a döntés hatálya minden olyan fogyasztóra kiterjed, aki a megtámadott szerződési feltételekkel kötött szerződést. Ugyanis a kifogásolt szerződési feltételeket, mivel azok általános szerződési feltételek, az alperes senkivel szemben nem alkalmazhatja.

Eljáró bíróság: