Csalás Budapesten - „Hunvald-ügy”

Tárgyalás időpontja: 
2015. április 24. péntek, 09:00
Összegzés: 

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla dr. Hegedűs István vezette büntető tanácsa a csalás bűntette és más bűncselekmények miatt G. György és társai ellen indított büntetőügyben a Fővárosi Törvényszék 2012. február 24-én kihirdetett ítéletének Hunvald György II. rendű vádlottra vonatkozó, és a felülbírálattal érintett, a hűtlen kezelésre vonatkozó részét.

Hunvald György II. rendű vádlott börtönbüntetésének tartamát 1 év 6 hónapról 2 év 6 hónapra súlyosította a Szegedi Ítélőtábla. A szabadságvesztésbe a II. rendű vádlott által 2009. február 10-től 2011. május 12-ig, és 2011. június 17-től 2011. október 4-ig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja. Hunvald György II. rendű vádlott által a magánfélnek kártérítés címén kifizetendő összeget 33 millió 994 ezer 276 forintra felemelte.

Az ítélet indoklásában elhangzott: a közszereplőket különböző jogosítványok és kiemelt védelem illeti meg. Ugyanakkor jogos elvárás velük szemben, hogy a köz vagyonát a legnagyobb gondossággal őrizzék. A vádlott esetében ez nem történt meg. A táblabíróság ugyanis bizonyítottnak látta, hogy a vádlott bűnös a hűtlen kezelés vádjában. Olyan, szaktanácsadásra vonatkozó megbízási szerződéseket kötött ismerőseivel, akik később tényleges munkát nem végeztek, de a szerződésben kikötött juttatásokat felvették, emellett úgy fizette a vádlott jóváhagyásával az önkormányzat egy személy mobiltelefon számláját, akinek erre nem volt jogosultsága.

Mindezeket figyelembe véve az 1 évtől 6 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntethető cselekmény esetében vele szemben indokolt a korábbinál súlyosabb büntetés kiszabása – mondta el a tanácselnök bíró.

Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

 

Az ítélet előzményeiről

 

Az elmúlt évek során több eljárás is folyt a számos bűncselekménnyel – köztük vesztegetéssel, hivatali visszaéléssel, csalással és hűtlen kezeléssel -    is megvádolt Hunvald Györggyel szemben, aki 1998-tól a VII. kerület alpolgármestere, 2002-től polgármestere volt. I. fokon a Fővárosi Törvényszék hozott ítéletet, és mivel az Fővárosi Ítélőtáblát a Kúria kizárta a II. fokú eljárásból, mert időközben több olyan bíró is a Fővárosi Ítélőtáblára került, aki korábban a Fővárosi Törvényszéken foglalkozott a üggyel - a Szegedi Ítélőtáblát jelölték ki II. fokú bíróságnak. A Szegedi Ítélőtáblán 2013. október 10-én megszületett a II. fokú ítélet, amelyben egyes cselekmények esetében az I. fokú ítélethez képest a bűnösség kérdésében eltérő döntést hozott. Így megnyílt a III. fokú eljárás lehetőse, az ügy a Kúria elé került. Ott a III. fokú eljárás során H. György hűtlen kezeléssel kapcsolatos tényállásait (5 cselekményről van szó)  elkülönítette a Kúria, ezekre vonatkozóan a II. fokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és a Szegedi Ítélőtáblát új eljárás lefolytatására kötelezte.  A többi cselekményt a Kúria elbírálta Hunvald György és társai ügyében, és Hunvald Györgyöt jogerősen 1 év szabadságvesztésre ítélte, amelyet - az előzetes fogvatartásban eltölt idő miatt – kitöltöttnek tekintett, akárcsak korábban a Szegedi Ítélőtábla. A hatályon kívül helyezésre azért került sor, mert időközben a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) szintén hűtlen kezelés miatt folyt eljárás, amit - a vád szerint – ugyanazon önkormányzattal szemben, azonos időszakban követett el Hunvald György. A két cselekmény így folytatólagos egységbe tartozik, ezért a Kúria a hatályon kívül helyezéssel lehetőséget kívánt biztosítani arra, hogy a Szegedi Ítélőtábla egy eljárásban bírálhassa el a hűtlen kezeléssel kapcsolatos magatartásokat. Az ügyek egyesítését a Szegedi Ítélőtábla nem tartotta célszerűnek, ezért nem élt ezzel a lehetőséggel. Időközben a PKKB-n a hűtlen kezeléssel kapcsolatos ügyekben született felmentő ítéletet a Fővárosi Törvényszék helybenhagyta, az jogerőre emelkedett. Így a Szeged Ítélőtábla április 24-én 5, hűtlen kezeléssel kapcsolatos vádpontban tárgyal majd. Ezek nagyobb részt olyan, szaktanácsadásra vonatkozó megbízási szerződések, amelyeket – az I. fokú ítélet szerint – Hunvald György ismerőseivel kötött, akik később tényleges munkát nem végeztek, de a szerződésben kikötött juttatásokat felvették, így a négy szerződés alapján több mint 28 millió forint kár érte az önkormányzatot. Az ötödik esetben egy az I. fokú ítélet azt kifogásolta, hogy olyan személynek fizette az önkormányzat a telefonhasználatot, aki erre nem volt jogosult, így ez esetben 5,5 millió forint kár keletkezett.

Eljáró bíróság: