Emberölés és más bűncselekmények (Izsáki rendőrök ügye)

Tárgyalás időpontja: 
2015. június 19. péntek, 09:00
Összegzés: 

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla dr. Hegedűs István vezette büntetőtanácsa az emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt B. Viktor és társai ellen indított büntetőügyben a Kecskeméti Törvényszék I. fokon kiszabott ítéletét.

Az I. és a II. rendű vádlottak társtettesként elkövetett emberölés bűntetteként minősített cselekményét társtettesként elkövetett halált okozó testi sértés bűntettének minősítette. Az I., a II. és a IV. rendű vádlottaknak a tényállás IV/a pontbeli társtettesként, illetve bűnsegédként elkövetett kényszervallatás bűntetteként minősített cselekményét az I. és a II. rendű vádlottak esetében társtettesként elkövetett bántalmazás hivatalos eljárásban bűntettének, a IV. rendű vádlott esetében bűnsegédként elkövetett bántalmazás hivatalos eljárásban bűntettének minősítette.

Megváltozott két vádlott büntetésének mértéke is.

Az I. rendű vádlott B. Viktor szabadságvesztésének időtartamát életfogytig tartó (minimum 25 év) fegyházról 12 év fegyházra, a II. rendű vádlott B. Zoltán büntetését 20 év fegyházról 10 év fegyházra enyhítette. A III. és a IV. rendű vádlottak büntetése nem változott, így J. Attila III. rendű vádlott jogerős büntetése 2 év, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett börtön, míg R. Katalin IV. rendű vádlotté 8 hónap, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés lett.

Az ítélet indoklásában elhangzott az I. és a II. rendű vádlottak esetében az eredeti vád halált okozó testi sértés volt, és a Szegedi Ítélőtábla jelen ügyben eljáró tanácsa is úgy ítélte meg, hogy a vádlottak nem emberülést, hanem a halált okozó testi sértés bűncselekményét követték el, mert szándékuk semmilyen formában nem terjedt ki a sértett megölésére. Ugyanakkor az I. és a II. rendű vádlott a testi sértés legdurvább formáját követte el, amelynek büntetési tétele  - tekintettel a halmazatra – 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztés. Ezért az ítélőtábla indokoltnak tartja, hogy e büntetési keretek között az I. rendű vádlott a lehető legsúlyosabb büntetést kapja, míg a II. rendű vádlott esetében - azért, mert eggyel kevesebb bűncselekményben vett részt, és az elkövetések során a meghatározó személy minden esetben az I. rendű vádlott volt - 2 évvel enyhébb büntetés indokolt.

Kiemelte a tanácselnök, hogy a megváltozott minősítésre tekintettel a vádlottakat börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre kellett volna ítélni, azonban a bíróságnak lehetősége van arra, hogy ennél súlyosabb végrehajtási fokozatot írjon elő, ha azt indokoltnak tartja. Az elkövetők személyére, a bűncselekmény jellegére, az elkövetés brutális módjára tekintettel jelen esetében minden indoka megvan annak, hogy a két rendőr fegyházban töltse ki a büntetését.

A III. és a IV. rendű vádlottak I. fokon kiszabott büntetése arányos az általuk elkövetett cselekménnyel, ezért az ítélőtábla azokat a büntetéseket helybenhagyta – hangzott el az ítélet kihirdetésekor.

A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

A bűncselekményről

 

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság Izsáki Rendőrőrse nyomozást folytatott ismeretlen tettes ellen, aki 2012. augusztus 31-re virradóra S. János orgoványi ingatlanán lévő lezáratlan pincéjéből eltulajdonított egy darab Stihl 50 típusú motoros fűrészt, egy termosztátot, 60 méter kábelt 91 ezer forint értékben. Az elkövető kilétét nem sikerült felderíteni, ezért a nyomozást 2012. október 12-én felfüggesztették.

S. János 2013. április 8-án bejelentést tett a Kiskőrösi Rendőrkapitányság ügyeletére, hogy a sérelmére elkövetett bűncselekmény általa feltételezett elkövetői nála vannak, ezért rendőri intézkedést kért. Az I. rendű vádlott, B. Viktor rendőr zászlós és a II. rendű vádlott B. Csongor rendőr főtörzsőrmester, akik a Kiskőrös Rendőrkapitányság Izsáki Rendőrőrsének illetékességi területén láttak el szolgálatot, 17 óra 16 perckor érkeztek ki a bejelentőhöz, aki elmondta nekik, miért feltételezi, hogy Bara József az elkövető, aki már elment a helyszínről, de a bejelentő megadta a lakcímét.

A vádlottak elindultak a megadott címre, és a tanya közelében észrevették a gyalogosan haladó sértettet, B. Józsefet és élettársát, Sz. Józsefnét.

A II. rendű vádlott igazoltatta a súlyosan ittas, 47 éves román állampolgárságú férfit, megkérdezve, hogy van-e neki Stihl fűrésze. Erre azt a választ kapta, hogy nincs. Ezt követően a vádlottak a tanyáig követték a sértettet és élettársát, hogy megnézzék, van egy Stihl fűrész a tanyán, de amikor a sértett és az élettárs megtudta, hogy a rendőröknek nincs házkutatási parancsuk, azt mondták: hivatalos irat nélkül nem tarthatnak náluk házkutatást.

Az I. és a II. rendű vádlott ekkor kiszállt az autóból, és testi kényszer alkalmazásával, előzetes figyelmeztetés nélkül, karjait megragadva a földre vitték a sértettet. Majd közös erővel megbilincselték, a II. rendű vádlott a szolgálati gépjármű hátsó ülésre ültette a férfit, akivel a vádlottak nem közölték, milyen okból állítják elő. A bilincs alkalmazására is úgy került sor, hogy a sértett ellenállást, illetve olyan magatartást nem tanúsított, amelyből szökés, támadás, vagy önkárosítás veszélyére lehetett volna következtetni.

A férfit beszállították az Izsáki Rendőrőrsre, ahol kifogásolta, hogy miért hozták be, de semmilyen ellenállást nem tanúsított az intézkedéssel szemben. A belső irodába érve az I. rendű vádlott a helyiség közepére állította a sértettet, és egyszer nagy erővel gyomron vágta. Később még többször ököllel a sértett gyomrába ütött, aki továbbra is tagadta, hogy lopott volna. Mindezt látta T. János zászlós, és szólt az I. rendű vádlottnak, hogy ezt hagyja abba, mert nagy baj lehet belőle. Az I. rendű vádlott csak annyit felelt rá: ez még belefér az előállításba.

Ezt követően a becsukott ajtajú belső irodában az I. rendű vádlott - továbbra is hangosan kiabálva - a sértettet az ellopott láncfűrészről kérdezte, és trágár kifejezésekkel illette a férfit. Közben az I. és a II. rendű vádlottak a sértettet pontosan nem megállapítható sorrendben ököllel megütötték legalább négyszer az arcán, emellett ütötték a mellkasán, majd amikor a földre került, nagy erővel megtérdelték vagy megtaposták.

A sértett jajgatott és kérte, ne bántsák, nem tud semmiről. Az ütlegelések során a vádlottak gumibotot is használtak, így például az I. rendű vádlott nagy erejű ütésekkel megsorozta a hason fekvő sértett gerincét. Mivel az ajtó nyitva volt, T. törzszászlós látta a történteket, és ekkor már rákiabált az I. rendű vádlottra, hogy fejezze be, mert nagyon nagy baj lesz belőle. Az I. rendű vádlott erre is csak annyit mondott, hogy ez belefér az előállításba, de felállt, és abbahagyta a sértett ütlegelését.

A sértett fent leírt módon történő vallatását 17:50 óra körüli időben kezdték meg a vádlottak, T. törzszászlós 18:40-kor távozott az épületből. 19 órakor érkezett ide F. Balázs főtörzsőrmester. Ekkor a sértett még mindig az iroda padlóján hátrabilincselt kezekkel, magatehetetlenül hason feküdt, míg a vádlottak íróasztalnál ültek.

19:35 óra körül a sértett, aki bordáinak többsége ekkor már törött volt, annyit mondott: „Fulladok! Meg fogok halni!”, és vizet kért. Az I. rendű vádlott ekkor a bilincset levette, azt mondta: „Nem fogsz meghalni.”, hanyatt fordította a sértettet, és a szájába vizet öntött. Látták, hogy a férfi még mindig rosszul van, de csak annyit tettek, hogy az I. rendű vádlott a II. rendű vádlott segítségével felültette a sértettet az egyik fotelba, és megint vizet adtak neki. Ezt követően a vádlottak számítógépen dolgoztak.

A sértett 19:55 óra körül felállt a fotelból, azonban megroggyant és a padlóra esett, közben a fejét az egyik íróasztalba ütötte. A vádlottak visszaültették a férfit, de ő ismét a padlóra esett, és elveszítette az eszméletét. Ekkor az I. rendű vádlott egy bevizezett törülközővel a sértett mellkasát kezdte borogatni, a II. rendű vádlott pedig vizes konyharuhával borogatást tett a férfi fejére, majd oldalfekvésbe helyezték. Csak ezután, 20:07 perckor kért az I. rendű vádlott mentőt az Izsáki Rendőrőrs épületébe azzal, hogy az előállított személy „rosszul lett, nehézkes a légzése”. A történteket azonban sem ő, sem a II. rendű vádlott nem jelentette a Kiskőrösi Rendőrkapitányság ügyeletesének.

A sértett nem nyerte vissza az eszméletét, ezért a vádlottak megkezdték az újraélesztését. Ez nem járt sikerrel, a kiérkezett mentőorvos csak a férfi halálát tudta megállapítani. A sértett a bántalmazásán során kétoldali sorozat-bordatörést, szegycsonttörést, tüdőzúzódást szenvedett el, már ezektől közvetlenül életveszélyes állapotba került. Azonban ezen túl olyan terjedelmes vérzéses zúzódást és olyan kiterjedt zsírszövet roncsolódást is okozott a bántalmazása, amely zsírembóliát okozott, melyhez hozzájárult a mellkasi csontos váz szerkezetének megbomlása, és ezek együttesen a sértett fulladásos halálához vezettek.tüdőzúzódást, szegycsonttörést és sorozatos bordatöréseket szenvxxx

A Kecskeméti Törvényszék az I. és a II. vádlott mellett a szintén rendőr III. és IV. rendű vádlottat négy másik, 2013 első hónapjaiban az Izsáki Rendőrőrsre előállított ember sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt találta bűnösnek. Az I. és a II., illetve egy alkalommal az I. és a III. rendű vádlott azért bántalmazott előállítottakat, hogy azok vallomást tegyenek. A vádlottak egyes sértetteket jogellenesen a személyi szabadságuktól is megfosztottak, illetve az I. rendű vádlott az előállítások időtartamáról, valamint az egyik sértett kórházba szállításáról hamis közokiratokat állított ki. A sértettek a bántalmazások során nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

A IV. rendű vádlott az egyik kisebb súlyú bántalmazásnál jelen volt, de nem lépett fel az első- és a másodrendű vádlott jogellenes erőszakos magatartása ellen.

Az I. fokú ítéletről

Társtettesként elkövetett emberölés, 3 rendbeli társtettesként elkövetett kényszervallatás, 4 rendbeli társtettesként elkövetett jogellenes fogva tartás, hivatalos eljárásban történt bántalmazás, 5 rendbeli társtettesként elkövetett testi sértés és 4 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2014. december 17-én B. Viktor  (1987 – ágasegyházi lakos) I. rendű vádlottat. Ezért út a bíróság – halmazati büntetésül – életfogytig tartó szabadságvesztésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, kimondva: a vádlott büntetéséből legkorábban 25 év kitöltése után bocsátható feltételesen szabadságra.

Az ügy II. rendű vádlottja, B. Csongor (1983 – fülöpszállási lakos) Társtettesként elkövetett emberölés, 3 rendbeli társtettesként elkövetett kényszervallatás, 2 rendbeli társtettesként elkövetett jogellenes fogva tartás, 1 rendbeli hivatalos eljárásban történt bántalmazás, 4 rendbeli társtettesként elkövetett testi sértés bűntettéért 20 év fegyház és 10 év közügyektől eltiltás büntetést kapott.

A III. rendű vádlottat J. Attilát (1989 – békéscsabai lakos) 2 rendbeli társtettesként elkövetett jogellenes fogva tartás és társtettesként elkövetett testi sértés bűntettében találta bűnösnek a törvényszék, ezért – halmazati büntetésül – 2 év, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett – börtönre ítélte.

R. Katalin (1985 – izsáki lakos)  IV. rendű vádlott bűnsegédként elkövetett kényszervallatás bűntettéért 8 hónap, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

xxx

Az ítélet ellen az ügyész a III. és a IV. rendű vádlottak terhére súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabása  érdekében nyújtott be fellebbezést. Az I. rendű vádlott és védője az emberölés bűntette vonatkozásában a minősítés megváltoztatása és halált okozó testi sértés bűntettének megállapítása, két vádpontban felmentés, valamint a büntetés enyhítése, a II. rendű vádlott és védője valamennyi vádpont alól történő felmentés, a III. rendű vádlott és védője felmentés, míg a IV. rendű vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan eltérő minősítés, bántalmazás hivatalos eljárásban bűncselekmény megállapítása, és erre tekintettel enyhébb büntetés kiszabása érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Eljáró bíróság: