Testi sértés és más bűncselekmények Békés megyében

Tárgyalás időpontja: 
2015. október 6. kedd, 10:00
Összegzés: 

Megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezte és az I. fokú bíróságot új eljárásra utasította a testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt N. Gergely és társai ellen indított büntetőügyben a Szegedi Ítélőtábla dr. Harangozó Attila vezette büntetőtanácsa. Az ítélőtábla kimondta, hogy a megismételt eljárás során az I. fokú bíróság másik tanácsa jár el. 

 

A bűncselekményekről

 

1./ 2013. január 28-án az II. és a III. rendű vádlottak Sz. Zoltán sértett gyulai ingatlanának udvaráról 348 kilogramm súlyú, 17.706 forint értékű vashulladékot hoztak el, amelyet később értékesítettek. Az okozott kár nem térült meg.

2./ 2013. február 1-jén az I., a II. és a III. rendű vádlottak már egy személykocsival és a hozzá kapcsolat utánfutóval indultak Sz. Zoltán házához. Ezt követően a vádlottak a sértett ingatlanából vashulladékot hordtak ki az utánfutóba, és összesen 340 kilogramm súlyú 17 ezer forint értékű vasat vittek magukkal.

A sértett mindkét lopás esetében a kár megtérítésére polgári jogi igényt terjesztett elő, amit a vádlottak elfogadtak.

3./ 2013. február 2-án hajnalban az I., a II. és a III. rendű vádlott G. József sértett gyulai házához ment, amelynek udvaráról összesen 800 kilogramm, 40 ezer forint értékű vashulladékot vittek el. Még aznap a vádlottak ezt a vashulladékot az egy nappal korábban Sz. Zoltántól ellopott vassal együtt Elekre szállították, ahol értékesítették. A nyomozás során ezt a vashulladékot lefoglalták., a kár – a visszaszállítás költségén felül – teljes egészében megtérült.

4./ A IV. rendű vádlott R. Csaba gépkocsivezetőként, ételkihordóként dolgozott az egyik gyulai étterem alkalmazásában. Hetente 6 napon ő hordta ki az ebédet néhai D. Gábor sértett gyulai otthonához is. A IV. rendű vádlott ezért ismerte a 89 éves sértettet, tudta, hogy egyedül él a házában, mert a házastársa nem tartózkodik otthon. A IV. rendű vádlott tudott arról is, hogy a sértett rosszul lát, és gyakorlatilag éjjel-nappal otthon van.

A IV. rendű vádlott baráti viszonyban volt az I. rendű vádlottal, és mivel hallotta, hogy az pénzszűkében van, jelentős összegű tartozásai halmozódtak fel, javasolta neki, hogy törjön be a sértett házába. Az I. rendű vádlott megtudta a IV. rendű vádlottól, hogy a ház Gyulaváriban hol található, és a belső szobában lévő egyik szekrényében 6-800 ezer forint készpénz van. „A pénzt könnyen el lehet hozni, mert csak az öreg van otthon, vagy az sem.” - mondta az I. rendű vádlottnak a IV. rendű vádlott.

Az I. rendű vádlott a hallottakról tájékoztatta a barátait, a II. és a III. rendű vádlottakat. Ezt követően a vádlottak egyszer autóval elmentek a sértett ingatlanához, majd megegyeztek a bűncselekmény elkövetésében, felosztották a szerepeket is. Az I. rendű vádlott végezte volna az értékek felkutatását, a II. rendű vádlottnak kellett volna az ajtóval foglalkoznia, míg a III. rendű vádlottnak kellett volna arról gondoskodnia, hogy el legyen hallgattatva a sértett, ha otthon tartózkodik.

2013. február 27-én este 10 órakor találkoztak a vádlottak Gyulán, ahonnan gyalog mentek ki a bűncselekmény helyszínére. Az I. és a II. rendű vádlott bement a házba, ott kutatni kezdett, míg a III. rendű vádlott a az ajtónál várakozott és figyelt. A sértett a kutatás zajára felébredt és szobájából a konyhába lépett. A vádlottak megijedtek, a II. és a III. rendű vádlott a házból kiszaladt, míg az I. rendű vádlott a konyhában elbujt. A sértett a ház bejárati ajtaját bezárta, és ekkor az I. rendű vádlott ökölbe szorított kézzel, amelyben a mobiltelefonját tartotta, fejbe vágta a sértettet, aki ettől a földre esett, és onnan nem tudott felkelni. A II. és a III. rendű vádlottak az I. rendű vádlott hívására visszamentek a házba és közösen folytatták a kutatást. Csak kisebb értékeket találtak, miközben a sértett, akit a III. rendű vádlott többször megrúgott, mert beszélni próbált, a földön feküdt.

Mivel a kutatás nem hozott jelentős eredményt, az I. rendű vádlott azért, hogy a sértett a házban található értékek helyét elárulja, féltérdre ereszkedve többször ököllel megütötte az idős ember fejét, fojtogatta is, azt kérdezve: „Hol a pénz, melyik szekrényben van?” A bántalmazás után tovább folytatták a vádlottak a kutatást a házban. Az I. rendű vádlott megpróbálta kinyitni azt a szekrényt, amiről a IV. rendű vádlott beszélt, de nem sikerült neki. Ezután máshonnan két irattartó tárcát vett magához,  egyéb értéket nem találtak. Ezt követően a vádlottak 2.800 forintot magukhoz véve távoztak a helyszínről. (A házban ekkor 3,7 millió forint készpénz és 4 millió forint névre szóló betétkönyv volt elrejtve.)

A sértett a támadás során 8 napon belül és 8 napon túl gyógyuló sérüléseket is szenvedett. A bántalmazás következtében közvetlen életveszélyes állapot alakult ki, melyet az intenzív ellátás, majd egy később végzett idegsebészeti beavatkozás hárított el. A sértett a támadást követően már nem nyerte vissza a tudatát, mindvégig zavartan viselkedett, nem lehetett vele kommunikálni, majd 2013. május 23-án elhalálozott. A sértett által a bántalmazás során elszenvedett sérülések és halálának bekövetkezte között ok-okozati összefüggés nem állapítható meg, a sértett halálát más betegségek okozták – áll az I. fokon eljáró bíróság ítéletében.

 

Az I. fokú ítéletről

 

Életveszélyt okozó testi sértés, csoportosan, a bűncselekmény felismerésére, elhárítására koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás és közokirat hamisítás bűntettében, társtettesként elkövetett lopás vétségében és társtettesként elkövetett lopás bűntettében mondta ki bűnösnek a Gyulai Törvényszék 2014. december 16-án N. Gergely (1990 – gyulai lakos) I. rendű vádlottat. Ezért őt a bíróság 14 év fegyházra ítélte.

Az ügy II. rendű vádlottját, B.  Sándor Ferencet (1982 – gyulai lakos)   a bűncselekmény felismerésére, elhárítására koránál fogvas korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás, folytatólagosan, társtettesként elkövetett lopás vétségéért és folytatólagosan, társtettesként elkövetett lopás bűntettééért – halmazati büntetésül – 11 év fegyházra ítélte a a bíróság.

A III. rendű vádlott, Zs. János (1992 – sarkadi lakos) a II. rendű vádlottéval megegyező bűncselekményekért – halmazati büntetésül – 11 év fegyházbüntetést kapott. R. Csaba (1976 – gyulai lakos) IV. rendű vádlottat felbujtóként elkövetett lopás bántettéért 1 év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a Gyulai Törvényszék, egyben elrendelte a próbaidőre a pártfogói felügyeletet.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére, a büntetések súlyosítása, míg a vádlottak és védőik felmentés, a jogi minősítés megváltoztatása és a büntetések enyhítése érdekiében is fellebbeztek, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Eljáró bíróság: