Emberölés Csongrádon

Tárgyalás időpontja: 
2015. október 14. szerda, 09:15
Összegzés: 

A fellebbezéseket alaptalannak találta, így a bűnösség megállapítása és a a kiszabott büntetés tekintetében is helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva vezette büntetőtanácsa az emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt Cs. András és társai ellen indított büntetőügyben a Szegedi Törvényszék I. fokon kimondott ítéletét. Változott az I. rendű vádlott bűncselekményének minősítése, mivel az ítélőtábla egy újabb minősítő körülményt is megállapított: a vádlott az élet elleni cselekményét a jogerős ítélet szerint nyereségvágyból, aljas indokból, és idős kora miatt védekezésre csak korlátozottan képes személy sérelmére követte el.

A táblabíróság a II. rendű vádlott rablás bűntette kísérleteként értékelt cselekményének minősítéséből a társtettesség megállapítását mellőzte.

A vádlottak jogerős büntetése a következő lett:

I. rendű vádlott: életfogytig tartó szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás úgy, hogy a vádlott a büntetéséből legkorábban 25 év letöltése után bocsátható feltételesen szabadságra. - II. rendű vádlott: 5 év fegyház és 5 év közügyektől eltiltás. - III. rendű vádlott: 4 év börtön és 4 év közügyektől eltiltás.

Az ítélet indoklásakor elhangzott: az I. rendű vádlott büntetése inkább enyhe, mint eltúlzott, de mivel ügyészi fellebbezés nem volt az ügyben, az ítélőtábla csak e tény megállapítására szorítkozhatott. A II. és a III. rendű vádlottak esetében az I. fokon kiszabott büntetés arányos, a további enyhítés szóba sem jöhetett.

A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

A bűncselekményekről

 

Cs. András I. rendű vádlott a bűncselekmény elkövetésének idején – 2010 augusztusában – házastársi kapcsolatban élt Cs. Andrásné III. rendű vádlottal, míg a II. rendű vádlottal napi rendszerességgel tartott kapcsolatot, és a II. rendű vádlottat a III. rendű vádlott is jól ismerte.

Az I. és a III. rendű vádlott néhai B. Lászlóné (a tett elkövetésekor 88 éves) sértett családi köréből olyan információhoz jutott, hogy a sértett lakóházában nagyobb összegű készpénzt és ékszereket tart. Azt is megtudták a vádlottak, hogy az asszony egyedül él. Ezek alapján elhatározták, hogy a sértett értékeit egy éjszaka az otthon tartózkodó asszonytól – akár erőszak alkalmazásával – eltulajdonítják. Az I. és a III. rendű vádlott azt is eldöntötte, hogy, hogy a cselekmény elkövetésébe bevonja a II. rendű vádlottat.

A fenti megállapodásnak megfelelősen 2010. augusztus 9-én éjjel az I. és a III. rendű vádlott kocsival elment a II. rendű vádlott tartózkodási helyére. Az I. rendű vádlott kihívta a II. rendű vádlottat, majd az autóban pontosan nem megállapítható minőségű ás mennyiségű tudatbefolyásoló szert adott be intravénásan a II. rendű vádlottnak. Ezt követően az I. rendű vádlott közölte a II. rendű vádlottal, hogy egy közeli házba fognak bemenni, ahol pénzt és ékszert kell keresni. Ekkor nem volt szó arról, hogy a bűncselekmény sértettje otthon lesz-e, illetve vele szemben erőszakot fognak alkalmazni.

Ezután a vádlottak egy zsákutcához mentek, ott leparkoltak, az I. és a II. rendű vádlott felvette az I. és a III. rendű vádlott által már előkészített váltóruhát, majd gyalog mentek a sértett csongrádi házához. Augusztus 5-én reggel 5 óra körüli időben érkeztek meg a sértett ingatlanához, az I. és a II. rendű vádlott a kerítésen átmászva jutott be az udvarra. Ott az I. rendű vádlott a villanyórához lépett és az áramot kikapcsolta. Így akarta elérni, hogy a sértett a házból kijöjjön és a ház ajtaját kinyissa.

Rövid idő múlva az idős asszony ki is nyitotta az ajtót, az I. rendű vádlott belépett a házba, egyúttal a sértettet az előszobában a földre lökte, majd behívta a II. rendű vádlottat. Ekkor az I. rendű vádlott a földön fekvő sértetten térdelt, és utasította a II. rendű vádlottat, hogy keressen pénzt és ékszert a lakásban. A II. rendű vádlott meg is kezdte a kutatást, de nem járt sikerrel, ezért visszatért az előtérbe. Ott meglátta, hogy az I. rendű vádlott a sértett földre szorításán kívül a sértett kezeit is megkötözte és legalább egy alkalommal meg is ütötte az asszonyt. A II. rendű vádlott ekkor azt mondta az I. rendű vádlottnak, hogy „Cs., ne bántsd!”, majd hátrahagyva a társát kiszaladt a házból, a Tisza-partra ment, az elkövetéshez használt ruhát a folyóba dobta, majd hazatért.

Az I. rendű vádlott a II. rendű vádlott kijelentését követően felismerte, hogy személyazonossága a korábban alkalmazott álcázás ellenére ismerté vált a sértett számára. Ezért elhatározta, hogy a sértettet megöli, és megfojtotta az áldozatát, majd értékek után kutatott a házban, azonban ez nem járt eredménnyel. Ezt követően visszatért az autóhoz, ahol a felesége várt rá.

2./ Az I. és a II. rendű vádlott a cselekményt megelőzően az ismeretségük során – pontosan nem megállapítható alkalommal – kábítószert fogyasztott. Amikor a rendőrség 2010. augusztus 13-án a vádlottakat előállította, mindkettőjüktől vizeletmintát vettek, és kiderült, hogy a cselekmény elkövetése előtt is fogyasztottak kábítószert. 

 

Az I. fokú ítéletről

 

Nyereségvágyból, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében, kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklás vétségében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2014. december 22-én Cs. András (1981 – csongrádi lakos) más ügyben jogerős szabadságvesztés büntetését töltő I. rendű vádlottat. Ezért őt a bíróság  - mint többszörös visszaesőt – halmazati büntetésül életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte úgy, hogy kimondta: a vádlott a büntetéséből legkorábban 25 év letöltése után bocsátható feltételesen szabadságra.

Az ügy II. rendű vádlottja, S. Gábor (1992 – csongrádi lakos) társtettesként elkövetett rablás bűntettének kísérletéért és kábítószer-birtoklás vétségéért – halmazati büntetésül  - 5 év fegyházat és 5 év közügyektől eltiltást kapott. A III. rendű vádlottat, Cs. Andrásnét (1980 – csongrádi lakos) bűnsegédként elkövetett rablás bűntettének kísérletéért 4 év börtönre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte a Szegedi Törvényszék.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg az I. rendű vádlott és védője elsődlegesen az I. fokú ítélet hatályon kívül helyezése, másodlagosan felmentés, harmadlagosan enyhítés, a II. rendű vádlott és védője enyhítés, a III. rendű vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan a tényállás téves megállapítása miatt, aránytalanságra tekintettel enyhítés, illetve enyhébb minősítés végett nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Eljáró bíróság: