Büntetésbeszámítás H. György ügyében

Tárgyalás időpontja: 
2015. december 15. kedd, 11:00
Összegzés: 

Részben megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla dr. Mezőlaki Erik vezette büntetőtanácsa a csalás és más bűncselekmények miatt G. György és társai ellen indított büntetőügyben a Fővárosi Törvényszék 2015. augusztus 11-én meghozott végzését. Ez alapján a II. rendű elítélt H. György vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék és a Szegedi Ítélőtábla ítéletével kiszabott 2 év 6 hónap börtönbüntetésbe a H. György által 2010. február 10-től 2011. május 13-ig, majd 2011. június 17-től 2011. október 4-igig előzetes fogvatartásban töltött időt számítja be.

Egyebekben a törvényszék végzését a Szegedi Ítélőtábla helybenhagyja azzal, hogy a Fővárosi Törvényszék, a Szegedi Ítélőtábla és a Kúria ítéletével H. György elítélttel szemben kiszabott 1 év börtönbüntetésbe a H. György által 2009. február 10-től 2010. február 9-ig előzetes fogvatartásban töltött időt kell beszámítani.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Indoklás

 

Az I. fokú bíróság a különleges eljárás során hozott határozatában H. György II. rendű elítélt vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék, a Szegedi Ítélőtábla, és a Kúria ítéletével kiszabott 1 év börtönbüntetésbe a II. rendű elítélt által 2009. február 10-től 2011. május 13-ig, majd 2011. június 17-től 2011. október 4-ig előzetes fogvatartásban töltött időből 1 év időtartamot rendelt beszámítani. A törvényszék végzése ellen a II. rendű elítélt védője jelentett be fellebbezést, amelyben sérelmezte, hogy a törvényszék a II. rendű elítélt által ténylegesen előzetes fogvatartásban töltött időnek csupán egy részét rendelte a vele szemben kiszabott szabadságvesztésbe beszámítani. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átiratában a fellebbezést nem tartotta alaposnak. Kifejtette: a beszámítás pontosítására azért volt szükség, mert a II. rendű elítélttel szemben két jogerős ítélet született, és mindkét kiszabott büntetésbe a kényszerintézkedések teljes időtartamát beszámították. Erre figyelemmel a törvényszék végzésének helybenhagyására tett indítványt.

A Szegedi Ítélőtábla megállapította: a büntetőügyben, amelyben H. György II. rendű vádlottként szerepelt, két részletben, összesen mintegy 2 év 6 hónapot töltött előzetes fogvatartásban. A Kúria III. fokú ítéletével a Szegedi Ítélőtábla ítéletének felülbírálása során a II. rendű elítélt által elkövetett egyes cselekményekre nézve az eljárás elkülönítése mellett az ítéletet hatályon kívül is helyezte, míg a megmaradt bűncselekményekre tekintettel a II. rendű elítélttel szemben kiszabott büntetést 1 év börtönre enyhítette. Ugyanakkor az előzetes beszámítással kapcsolatos eredeti rendelkezést, amely a II. rendű elítélt által előzetes fogvatartásban töltött idő teljes tartamára vonatkozott, helybenhagyta a Kúria.

A megismételt eljárás során a Szegedi Ítélőtábla ítélete meghozatala során ezt nem észlelte, és az által kiszabott 2 év 6 hónap börtönbüntetésbe ismételten beszámította a II. rendű elítélt által fogvatartásban töltött idő teljes tartamát. Tekintettel arra, hogy az elítélt által előzetes fogvatartásban töltött idő csupán egy alkalommal számítható be a vele szemben kiszabott szabadságvesztés büntetésbe, ezért a korábbi beszámítások módosítása vált szükségessé.

Ezek alapján a Szegedi Ítélőtábla a II. rendű elítélt által előzetes fogvatartásban töltött időnek a Fővárosi Törvényszék által be nem számított részét beszámította az elítélttel szemben kiszabott 2 év 6 hónap börtönbüntetésbe, egyebekben a végzést helybenhagyta.

Összegezve: H. György II. rendű elítélt a rá kiszabott összesen mintegy 3 év 6 hónap börtönbüntetésből eddig mintegy 2 év 6 hónapot töltött előzetes fogvatartásban, vagyis még mintegy egy év börtönbüntetés letöltésére kell börtönbe vonulnia, amelyből – mivel a feltételes szabadon bocsátás kedvezményéből nincs kizárva – korábban szabadulhat.

H. György elítélt vonatkozásában összbüntetési eljárás lefolytatásának van helye, amely a kiszabott szabadságvesztés büntetéseket egy ítéletben foglalja össze. Ennek mértékét majd az eljáró bíróság állapítja meg.

Eljáró bíróság: