Emberölés bűntettének kísérlete Kőteleken

Tárgyalás időpontja: 
2016. január 27. szerda, 09:00
Összegzés: 

Helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva vezette büntetőtanácsa az emberölés bűntettének kísérlete miatt N. Mihály ellen indított büntetőügyben a Szolnoki Törvényszék I. fokon meghozott ítéltét, így a vádlott jogerős büntetése 7 év börtön és 7 év közügyektől eltiltás lett.

Az ítélet indoklásában elhangzott, hogy az I. fokon eljáró törvényszék az elkövetett cselekménnyel és a vádlott társadalomra veszélyességével arányos büntetést szabott ki, annak sem lényeges súlyosítása, sem lényeges enyhítése nem indokolt.

A jogerős ítélettel szemben fellebbezésnek nincs helye.

 

A bűncselekményről

A vádlott és a sértett, Sz. Etelka 1998-ban kötött házassága hosszú idő óta, több éve megromlott. A sértett többször is nehezményezte, hogy a vádlott élettársánál lakik, őket gyakran elhagyja, így megélhetésük is veszélybe került, hiszen a sértett GYES-en volt, jövedelemmel nem rendelkezett, a családi pótlékból éltek. A gyakori szóváltások miatt a vádlott többször is bántalmazta a feleségét, a sértett több esetben rokonoknál hosszabb-rövidebb időre történő elköltözéssel próbálta a vádlottat jobb belátásra bírni.

A házas felek között a rossz viszony számos próbálkozás ellenére sem rendeződött, ezért 2012-ben a négy gyerekes, akkor már ötödik gyermekével terhes sértett felkereste Köteleken a családgondozó, és kérte, segítsenek abban, hogy a vádlottat véglegesen el tudják hagyni, a zaklatott életmód, a bántalmazások miatt ugyanis tarthatatlannak látták helyzetüket. A családsegítő közreműködésével a sértett négy gyermekével Budapestre menekült, ahol egy anyaotthonban jó körülmények közé kerültek. A sértett itt szülte meg ötödik gyermekét.

2012 májusában a vádlott megtudta, hol él a családja, Pestre ment és a sértett akarata ellenére az öt gyermek közül hármat a szülei kőteleki házába vitt. Ezt követően a vádlott a feleségét és Pesten maradt két gyerekét is haza akarta vinni.

2012. június 5-én a sértett Kőtelekre ment, hogy gyermekeit meglátogassa, és magával vitte akkor 4 hónapos gyerekét is. A vádlott ezt megtudta, telefonon haza akarta csalni a feleségét, de az nem ment. Ezért a férfi az utcán rátámadt a nőre, és elvette tőle a legkisebb gyermeket is.

A sértett 2012. június 11-én feljelentést tett a rendőrségen könnyű testi sértés miatt, majd keresetet nyújtott be a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban és a házasság felbontása iránt.

2012. június 28-án az asszony ismét Kőtelekre utazott egy ismerőséhez. A vádlott megint megtudta, hogy a felesége a faluban van, ezért elment érte az ismerősük házába, és akarata ellenére elvitte az asszonyt a házból, hogy közös lakóhelyükre vigye. A vádlott rendkívül felindult állapotban volt, szidta a feleségét, akit megöléssel is fenyegetett. A házba betérve tovább szidalmazta az asszonyt, majd elvitte őt a gyerekeihez azzal, hogy „még utoljára nézd meg őket!”.

Öt percet tölthetett a nő gyermekeivel, majd a férfi erőszakkal visszavitte feleségét saját, még nem teljesen elkészült házukba, ahol a férfi már felakasztással fenyegetőzött. Majd magához vett egy kábelt, azt a belső szoba mennyezeti gerendájához rögzített csillár tartószerkezetéhez kötötte. Azon egy csúszóhurkot képezett, majd a sötét szobába, amelyen ablak sem volt, a sértettet bevitte, a hurkot a nő nyakára tette és azt folyamatosan szorította kezével. A sértett próbált menekülni ebből a helyzetből, de nem sikerült. A vádlott a hurkot a fuldokló asszony nyakán tartotta mintegy 3-4 percen keresztül, miközben az asszony sírt és rimánkodott azért, hogy a férfi engedje el.

A cselekménynek akkor lett vége, amikor a vádlott testvére az egyik ablakon bezörgetett. Ekkor a vádlott levette felesége nyakáról a hurkot és visszalökdöste őt a szobába. Később megjelent a vádlott édesapja is. A vádlott még a családtagok megérkezése előtt ráparancsolt a felségére, hogy ne merje senkinek elmondani, ami vele történt. Az asszony akkor nem is mert szólni a történtekről. Budapestre visszatérve tett feljelentést a rendőrségen, majd a vádlottat a szolnoki vasútállomáson vette őrizetbe a rendőrség.

A kábellel történt bántalmazás alkalmas volt a sértett életének kioltására, a halálos eredmény elmaradása nem a vádlotton múlott, hanem azon, hogy a családtagjai a cselekmény végrehajtásában megzavarták.

 

Az I. fokú ítéletről

Emberölés bűntettének kísérletében találta bűnösnek a Szolnoki Törvényszék 2015. január 15-én N. Mihály (1977 – kőteleki lakos) vádlottat, és ezért őt 7 év börtönre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A döntés ellen az ügyész a vádlott terhére, a büntetés súlyosítása érdekében nyújtott be fellebbezést, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében fellebbezett, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Eljáró bíróság: