Testi sértés vétsége és más bűncselekmények Békés megyében

Tárgyalás időpontja: 
2016. február 25. csütörtök, 09:00
Összegzés: 

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla dr. Mezőlaki Erik vezette büntetőtanácsa az emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt K. Attila ellen indított büntetőügyben a Gyulai Törvényszék I. fokon kimondott ítéletét.

A vádlott emberölés bűntette kísérletének értékelt cselekményét testi sértés vétségének minősítette a táblabíróság, a vádlottal szemben a magánlaksértés bűntette miatt indult eljárást megszüntette, míg a vádlott büntetését 13 év szabadságvesztésről 9 évre, a közügyektől letiltás tartamát 10 évről 8 évre enyhítette. Ugyanakkor kimondta, hogy a vádlottnak a szabadságvesztés büntetést nem börtönben, hanem fegyházban kell letöltenie.

Az ítélet indoklásában elhangzott: az ítélőtábla azért változtatta meg a bűncselekmény minősítését, mert a tényállásból azt állapította meg, hogy a vádlott – ellentétben az I. fokú bíróság által kimondottakkal -  önkéntesen, a vádlott kérlelésére állt el az emberölési cselekménytől. Ezt az is bizonyítja, hogy a kérlelés után már nem a sértett fejét, hanem olyan testrészét támadta, amely sérülései nem vezethettek halálos következményhez, az ahhoz vezető okfolyamat nem is indult meg. Így a vádlott tette nem tekinthető befejezett kísérletnek. Az önkéntes elállás folytán a sértett csak 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ezért állapította meg az ítélőtábla a könnyű testi sértés vétségét.

A magánlaksértés bűntette a felelősségre vonás szempontjából a többi bűncselekményhez képest nem bírt jelentőséggel, az ítélőtábla ezért szüntette meg az eljárást.

Tekintettel a minősítés változására, és – egyebek mellett - a vádlott teljes körű beismerő vallomására, a büntetlen előéletére, az ítélőtábla úgy látta, hogy a 9 év szabadságvesztés büntetés szükséges és egyben elégséges is a büntetés célok megvalósulásához, ezért enyhített a vádlott büntetésén.

Rablás esetén a törvény azt írja elő, hogy a szabadságvesztés fegyházban kell letölteni, ezért változott a bün4tés-végrehajtási fokozat.

Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

 

 

A bűncselekményről

 

K. Attila vádlott 2009-től szerelmi viszonyt folytatott Ö. Gyula sértett élettársával. A vádlott többször járt a sértett kisdombegyházi házában, ismerte a helyiségek elrendezését.

2013 februárjában a sértett élettársi kapcsolata megszakadt az asszonnyal, de továbbra is rendszeresen kapcsolatban voltak, és 2014 elejére megállapodtak abban, hogy a nő visszaköltözik a sértett ingatlanjába. A vádlott azonban úgy vélte, hogy a sértett akadályozta kapcsolatát az asszonnyal, és anyagilag is kisemmizte a nőt.

A sértett önvédelemből egy kést tartott a házának egyik szobájában, és erről a vádlott is tudott, aki 2014. március 11-ről 12-ére virradó éjszaka hosszabb vívódás után elhatározta, hogy a szerinte a párkapcsolatának útjában álló sértettet megöli. Ezért hajnal 4 órakor egy kést magához véve a sértett házához ment. A hátsó kerten át jutott be az ingatlanba, ott egy szöges lécet is magához vett, de végül a nála erősebb testfelépítésű sértettet nem támadta meg, mert nem került hozzá elérhető közelségbe.

Amikor a sértett elment, hogy az általa üzemeltetett italboltból elhozza a bevételt, a vádlott úgy döntött, hogy a sértett visszatérést nem várja be, a férfit nem öli meg, hanem a házában található, az üzletek bevételéből származó készpénzt szerzi meg. Ezért benyomta a konyhaajtót, majd az összes helyiségben kutatott, de az elrejtett 120 ezer forintot nem találta meg. A vádlott még a házban volt, amikor a sértett 10:30 óra körüli időben hazaért. Az egyik szobaajtó elrejtőzni próbáló vádlott attól tartott, hogy a sértett leleplezheti és felismerheti. Felerősödő haragja miatt ezért ismét úgy döntött, hogy a sértettet megöli. Ezért a konyhaszekrényből magához vett egy kést, és azzal a konyhánál várt a sértettre.

Amikor a ház gazdája a konyhához ért, a vádlott hangosan megöléssel fenyegetve a felsőteste felé szúrt. Ezt a sértett úgy hárította el, hogy a kés élét elkapta, így a penge a kezét vágta meg. Az ezt követően kialakult dulakodás során a vádlott a faléccel többször a sértett felé ütött, és a léccel, valamint ököllel is eltalálta a sértett arcát. A férfi az ütésektől megszédülve a helyiségben lévő padra rogyott, kérte a vádlottat, hogy hagyják abba az egészet.

A vádlott ekkorra már letett ölési szándékáról és a sértett pénzét akarta csak megszerezni. A kését a férfi nyaka felé közelítve, őt megöléssel fenyegetve a nála lévő 110 ezer forint átadásra kényszerítette, majd további pénzt és aranytárgyakat követelve a szobák felé küldte. Közben hátulról a derekát többször megütötte a bottal.

A sértett az ijedtség, a vérző sebei és az ütlegelések miatt az átjáróban lévő asztalra esett, majd sikerült bemenekülnie abba a szobába, ahol önvédelemből a kését tartotta. Így amikor a vádlott követni próbálta, a kést a kezében tartva szembefordult vele, és a szobaajtót nekinyomva kitolta a helyiségből. A vádlott ezt követően az ajtót rázárta a sértettre, majd a helyszínt kerékpárral elhagyta, a sértett pedig telefonon értesítette a rendőrséget.

A támadás során a sértett ugyan csak 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de a vádlott halálos végkifejletet is okozhatott volna, mert általa használt kés alkalmas volt az emberi élet kioltására.

A vádlottat kb. egy óra múlva fogták el a rendőrök.

 

Az I. fokú ítéletről

 

Emberölés bűntettének kísérletében, rablás és személyi szabadság megsértésének bűntettében mondta ki bűnösnek a Gyulai Törvényszék 2015. június 11-én K. Attila vádlottat, és ezért őt a bíróság - halmazati büntetésül – 13 év börtönre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Eljáró bíróság: