Terrorcselekmény és más bűncselekmény Röszkén (Előzetes)

Tárgyalás időpontja: 
2017. június 1. csütörtök, 12:00
Összegzés: 

2017. június 15-én csütörtökön 12 órától tárgyalja a Szegedi Ítélőtábla a határzár tiltott átlépése és terrorcselekmény bűntettéért  I. fokon 10 év fegyházra és Magyarország területéről végleges hatállyal történő kiutasításra ítélt Ahmed H. ügyét.

A nagy hazai és külföldi sajtóérdeklődésre tekintettel kérjük a szerkesztőségeket, hogy regisztrációs kérelmüket legkésőbb 2017. június 8-ig juttassák el válaszlevélben a Szegedi Ítélőtáblára. Ebben tüntessék fel, hány személlyel és hány kamarával kívánják képviseltetni magukat. A tárgyaláson csak érvényes sajtóregisztrációval rendelkező sajtómunkatársak vehetnek részt.

Megértésüket előre is köszönjük.

 

Határzár tiltott átlépése és terrorcselekmény bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2016. november 30-án Ahmed H. Cipruson élő szír állampolgárt, és ezért őt – halmazati büntetésül – 10 év fegyházra és Magyarország területéről végleges hatállyal történő kiutasításra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása, míg a vádlott és védője a terrorcselekmény bűntette alóli felmentés, illetve a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

xxx

Az I. fokú ítélet szerint a Cipruson élő vádlott 2015 nyarának végén az eddig Szíriában lakó szüleinek és családtagjainak akart segíteni az ország elhagyásában azért, hogy Németországba jussanak, mint menekültek. Ennek során – részben a vádlott finanszírozásával –, többek között embercsempészek segítségével, a vádlott és hozzátartozói Törökországon keresztül Görögországba mentek, majd onnan Macedónián és Szerbián át, az úgynevezett „balkáni útvonalon” 2015. szeptember 16-án a déli órákban a röszkei határátkelőnél értek a magyar-szerb határhoz.

Ekkor már Csongrád és Bács-Kiskun megye területeit érintve Magyarország és Szerbia határán kiépült az ideiglenes határzár, amely kerítésből és gyorstelepítésű drótakadályból állt. Emellett kialakították a Röszke I. számú autópálya határátkelőnél az úgynevezett tranzitzónát, amely a zöldhatáron történő illegális bejutás helyett a jogszerű keretek közötti Magyarország területére történő belépést és tartózkodást hivatott biztosítani. Ezeken túl Magyarország kormánya a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet rendelt el Bács-Kiskun és Csongrád megye területére 2015. szeptember 15-e 12 órai hatállyal, valamint az addig az illegális határátlépés jellemző útvonalának számító röszkei vasútvonalat is lezárták a vasúti közlekedés felfüggesztése mellett. Így szeptember 15-e estéjére az ideiglenes határzár kiépítése befejeződött.

A fenti intézkedéseket követően a Magyarország területére bejutni szándékozó migránsok a Röszke II. közúti határátkelőnél gyülekeztek, amely addigra, mint határátkelőhely bezárt, és csak másnap reggel nyitott volna ki. Erre azonban már nem került sor, mivel szeptember 16-án reggel a Szerbia területén feltorlódott tömeget látva a határ magyar oldalán az odavezényelt rendőri erők parancsnoka biztonsági okokból a határátkelő zárva tartása mellett döntött, figyelemmel arra is, hogy a határátlépés ellenőrzésének feltételei nem voltak biztosítottak. Ezzel egy időben a határkerítést is megerősítették, majd rendőri erőket vezényeltek a határátkelő védelmére.

Ahmed H. vádlott, miután a családjával szeptember 16-án a magyar határhoz érkezett, lepihent, majd 13:43 óra körüli időben az akkor már lezárt Röszke II. határátkelőhöz ment azért, hogy az átjutás feltételeiről érdeklődjön. Ettől az időponttól a vádlott folyamatosan, közvetlenül a kerítésnél tartózkodott az ott akkorra már több száz fős tömeg tagjaként. Mivel a határátkelő nem nyílt meg, a határ szerb oldalán lévő migránsok magatartásának addigi békés jellege megváltozott, folyamatosan angol és arab nyelven követelték a határátkelő megnyitását és a Magyarországra történő bejutásuk engedélyezését, valamint folyamatossá vált a kerítés rángatása is.

14:30 óra körüli időponttól kezdődően már különböző tárgyakat, így flakonokat, üvegeket, köveket is folyamatosan dobáltak a rendőrök felé. A helyzetre reagálva a határátkelőt védő rendőrök szükség szerint könnygázt alkalmaztak, majd 14:47 perc körül vízágyú is érkezett erősítésként. Egy úgynevezett felszólító autót is idevezényeltek a magyar hatóságok, amelyből folyamatosan angol és arab nyelven tolmács segítségével közölték a határ túloldalán tartózkodókkal, így Ahmed H. vádlottal is azt, hogy tevékenységükkel, rendbontó garázda magatartásukkal jogsértést követnek el, azzal hagyjanak fel, oszoljanak szét, a területet hagyják el. A felszólítás kitért arra is, hogy a rendőrség a rend helyreállítása érdekében a magyar jogszabályoknak megfelelő intézkedéseket, kényszerítő eszközöket fog alkalmazni. Ezt a felszólítást többször is megismételték az egyre agresszívabbá váló és a határ szerb oldalán összegyűlt, több száz fős tömeg tagjai, így a vádlott felé is. A felszólításban szó volt arról is, hogy a határátkelőhelytől nem messze kialakított tranzitpontra kell menniük a migránsoknak, és ott tudnak jogszerűen Magyarország területére bejutni a regisztrálásukat követően.

A vádlott 15:17 órakor kezdett el egy kihangosítóba beszélni, egyrészt a magyar rendőrök irányába, másrészt a határ szerb oldalán felgyűlt tömeg felé. Ennek során a vádlott közölte angol nyelven a rendőrökkel, hogy 2 óra és mindenképp átjönnek magyar területre, valamint a kihangosítóba azt skandálta, hogy „Open the door!”, illetve „We want go!”, azaz nyissák meg a kaput, valamint ők menni akarnak.

Eközben a vádlott körül mindenki két ujját mutogatta a rendőrök felé, majd 15:20 óra körül a vádlott azt a kérést intézte a rendőrökhöz, hogy egy angol nyelven tudó rendőri parancsnokkal szeretne beszélni. Ezt követően a migráns tömeg részéről a több alkalommal elhangzott felszólítások ellenére folyamatossá és általánossá vált az a követelés, hogy 2 órát adnak a rendőrüknek a kapu kinyitására, ezt követően át fognak jönni.

A vádlott kérésének megfelelően két rendőrtiszt egy tolmáccsal együtt a kerítés közelébe ment, hogy beszéljen a vádlottal, azonban ő továbbra sem volt hajlandó a tolmáccsal kommunikálni, ezért a szolgálati helyükre visszamentek.

Ezután a vádlott a kihangosítón keresztül továbbra is angol nyelvű tolmácsot követelt, és ezt a követelését a rendőrök felé többször megismételte. Azt is közölte a rendőrökkel, hogy ha 10 percen belül nem érkezik meg az angol tolmács, akkor bedöntik a kordont, és megtámadják a rendőröket. Rövid idő elteltével a vádlott környezetéből megismétlődött ez a követelés, azonban ekkor már csak 5 percet, később már csak 2 percet biztosítottak a követelés teljesítésére. Ezen személyek azonban ismeretlenül maradtak. Az idő alatt, amikor a vádlott a követelését a rendőrökkel közölte, a környezetében állók kezében kések, botok, sátorvasak és kövek voltak.

A fenti követelések elhangzását követően a vádlott ujjal mutogatására 15:33 óra körül a rendőr alezredes és az angolul jól beszélő rendőr őrnagy visszament a kerítéshez. A vádlott közölte velük, hogy ők csak át szeretnének menni a határon, engedjék át őket. Válaszul az őrnagy azt mondta, hogy a határ le van zárva, és menjenek a tranzitzónához. Ezután a vádlott kihangosítóba kiabálva közölte a rendőrökkel, hogy a határ megnyitására öt percet ad.

Ez követően tolmács közreműködésével a felszólító autón keresztül a rendőrség megismételte a korábban már elmondott felszólításokat a migránsoknak. Azonban a tömeg egyre agresszívabbá vált a követeléseik eredménytelensége miatt. Így – többek között – a vádlott is a kordont kezdte el rázni, majd miután a határt továbbra sem nyitották meg, 15:50 óra körül intenzív kődobálás kezdett a migráns tömeg a rendőrök irányába. Erre válaszul a rendőrség könnygázt használt és vízágyút is bevetett. Ekkor a migránsok ismeretlen módon kétszer is kinyitották a határátkelő kapuját, azt azonban a rendőrségnek sikerült visszazárnia. Ezt követően a migráns tömeg tagjai köveket, fém és műanyag flakonokat, fatuskókat és egyéb tárgyakat dobáltak a magyar oldalon lévő rendőrökre, akik közül többen ennek következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

A zavargás során a kerítés rázásán, annak kétszeri megnyitásán, a rendőrsorfal dobálásán túl a határátkelőhely szerbiai oldalán tartózkodók tüzet gyújtottak. A vádlott ekkor a kerítéstől egy rövid időre eltávolodott, a tömeg háta mögé ment, majd visszatért a kerítéshez, és 16:49 órakor 3 alkalommal, jobb kézzel, a kezében lévő szilárd tárggyal az előtte közvetlen közelben álló rendőrsorfal felé dobott, amire válaszul a rendőrség vízágyút alkalmazott, így Ahmed H. a kerítéstől rövid időre megint eltávolodott.

A vádlott 17:10 óra körüli időben ismét visszament a kerítéshez, illetve a Röszke II. közúti átkelőhely kapujához, és a bezárt kapun lévő láncot fogdosta, majd 17:18 óra körül a kapu oldalán lévő kerítést a határ szerb oldalán tartózkodók benyomták, és azon keresztül a vádlottal együtt Magyarország területére jöttek. Miután a vádlott szinte elsőként lépett jogellenesen magyar területre, a láncot is leverték a kapuról, azt kinyitották, melyen keresztül további migráns személyek léptek be Magyarországra, mivel addigra a rendőrsorfalat a kerítéstől és a közvetlen mögötte lévő kordontól a kialakult zavargás és erőszakos cselekmények intenzitására tekintettel hátrább vonták, valamint a migránsok a kordont is megbontották. A vádlott Magyarországon tartózkodása alatt két kiskorú gyermeket is a rendőrsorfal elé helyezett le.

17:31 perckor tömegoszlatás kezdődött, melynek során a magyar területre illegálisan belépő személyeket kiemelték, másrészt Szerbia területére visszaszorították a vádlottal együtt. 17:34 perckor a rendőrség a határátkelőhely kapuját visszazárta és a kerítést megerősítette. Ezután a zavargás a szerb oldalon egyre enyhülő intenzitással folytatódott, majd abbamaradt. Mindezekkel összefüggésben 2015. szeptember 17-től a Röszke-Horgos határátkelőhelyen a közbiztonság védelme érdekében 30 napra részleges határzárat rendeltek el – áll az I. fokú ítéletben.

Eljáró bíróság: