Rablás és más bűncselekmények Kecskeméten

Tárgyalás időpontja: 
2017. szeptember 28. csütörtök, 09:00
Összegzés: 

Helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla az I. fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék ítéletének a büntetés mértékére vonatkozó részét abban az ügyben, amelyben egy idős emberekre támadó, három áldozatát is kiraboló férfi, V. László ügyét tárgyalta a táblabíróság.

A vádlott 2013-ban Kecskeméten követte el bűncselekményeit, s ezért I. fokon a törvényi maximumban megállapított 15 év fegyházbüntetést kapott, amely így jogerőre emelkedett.

Az indoklásában elhangzott: tekintettel az elkövetett bűncselekmények súlyára, a vádlott társadalomra veszélyességére, helyesen járt el az I. fokú bíróság, amikor a vádlott büntetését a törvényi maximumban, vagyis 15 évben állapította meg. Ezért az ítélőtábla – elutasítva a vádlotti és védői fellebbezéseket – nem látott semmi indokot a büntetés lényeges enyhítésére.

A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

A bűncselekményről

1./ A korábban már többször büntetett vádlott V. László 2013. május 18-án éjszaka egy ismeretlenül maradt társával azért hatolt be egy kecskeméti házba, hogy onnan értékeket tulajdonítson el. Mivel számoltak azzal, hogy találkozhatnak a házban élő 84 éves Sz. A.-né sértettel, arcukkal maszkkal elfedték.

A vádlott és társa a ház több helyiségét átkutatta, egyikük bement a hálószobába, ahol asszony aludt. Ő idős kora, valamint betegsége miatt csak nehezen tudott járni, védekezésre is csak csekély mértékben volt képes. Amikor a sértett felébredt ez a személy a kiabálni próbáló asszony száját szigetelőszalaggal beragasztotta, majd az ágyra lenyomva tartotta. Eközben a támadó kisebb csavarhúzót tartott felé, arról faggatta, hol tartja a pénzét. A másik elkövető eközben a házban kutatott. Végül összesen mintegy 93 ezer forint értékben vittek el készpénzt és értéktárgyakat a házból, miután az asszonyra rázárták az ajtót, hogy ne tudjon segítséget hívni. A házban távozásuk előtt háztartási vegyszereket locsoltak szét, hogy nyomaikat eltüntessék.

A sértett másnap hajnalban tudott segítséget kérni a szomszédtól, aki kihívta a rendőrséget.

2./ 2013. október 9-én éjszaka a vádlott és ismeretlenül marad két társa ismét egy kecskeméti házba hatolt be azért, hogy értékekhez jusson. Ekkor is felismerhetetlenné tették magukat, mert számítottak arra, hogy a házban lakó 79 éves N. L.-né sértettel találkozhatnak. Ez meg is történt, a vádlottak egyike az idős nő kezét lefogta, száját befogta, az asszonyt az ágyra lenyomva fenyegette, hogy mondja meg, hol tartja a pénzét. Ennek hatására a sértett elárulta, hogy a 100 ezer forint készpénzét a konyhaszekrényben találják meg.

A két ismeretlen elkövető egyike társa utasítására az asszony kezeit és lábait megkötözte, és az ágy lábához kötötte a sértettet. Eközben a vádlott és társai a házat értékek után kutatva felforgatták, majd elhagyták a helyszínt. Előtte azonban mindent megtettek annak érdekében, hogy az asszony ne tudjon segítséget hívni. Bár a telefonját is megrongálták, miután az asszonynak sikerült kiszabadítania magát, egy másik, a támadók által észre nem vett telefonon segítséget tudott hívni.

A támadás során a sértett (aki időközben a cselekménnyel nem összefüggő okból 2014-ben meghalt) 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

3./ A vádlott – egy ismeretlenül maradt személlyel együtt – harmadszor is egy idős ember kirablását tervezte el. 2013. november 7-én este a Kecskeméten lakó néhai, akkor 88 éves Gy. P.-né sértett lakásába hatoltak be magukat kötött sapkával elmaszkírozva, ahol értékek után kutattak. Miután több helyiséget is átnéztek, bementek a súlyos beteg asszony szobájába, ott is kutattak, amikor a zajra az asszony felébredt. A betörők faggatni kezdték arról, hogy hol tartja a pénzét. Ezt a sértett ezt nem volt hajlandó elárulni, ezért támadói tovább folytatták a kutatást. Megtaláltak 144 ezer forint készpénzt, kivették füléből az arany fülbevalót (37.800 Ft), de a remélt nagyobb összeg nem került elő. Ezért egyikük – hogy pontosan ki, nem azonosítható – a kikötözött sértettet legalább hétszer ököllel megütötte. Mivel így sem sikerült elérni, hogy áldozatuk a követelésnek eleget tegyen, a vádlott és társa éjfél után elment a házból. Előbb azonban a telefont megrongálták, elvágták a redőny gurtniját és bezárták az ajtót is, hogy az asszony ne tudjon segítséget hívni.

A sértettet, aki eszméletét vesztette, reggel egy hozzátartozója találta meg. Az asszony sérülései között volt olyan, amely közvetlenül életveszélyesnek minősül, de ha viszonylag gyorsan nem találnak rá, belehalt volna sérüléseibe.

Néhai Gy. P.-né – folyamatos kórházi kezelést követően – 2014. június 1-jén meghalt. Halálát a bántalmazáshoz társuló szövődmények okozták, így a támadás és a halál bekövetkezte között okozati összefüggés áll fenn. Az eljárás során nem volt bizonyítható, hogy a sértett halálát okozó bántalmazást a vádlott követte el, így az eredetileg emberölés miatt indult ügyben az ügyészség az erre vonatkozó fellebbezést visszavonta.

Eljáró bíróság: