Végzés T. Miklós perújítási ügyében

Tárgyalás időpontja: 
2018. január 24. szerda, 10:00
Összegzés: 

A Szegedi Ítélőtábla a közelmúltban T. Miklós elítélt perújítási ügyében a Szolnoki Törvényszék I. fokú, a Szegedi Ítélőtábla II. fokú, valamint a Kúria III. fokú ítéletével szemben T. Miklós elítélt védője által előterjesztett perújítási indítványt elutasította.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 8 (nyolc) napon belül T. Miklós elítélt védője által bejelenthető fellebbezésnek van helye.

 

T. Miklós I. rendű elítéltet a Szolnoki Törvényszék 2015. szeptember 30-án hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt 4 év börtönre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. A Szegedi Ítélőtábla a 2016. október 26-án az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és T. Miklóst az ellene hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt emelt vád alól - bűncselekmény hiányának okából - felmentette.

A Kúria a 2017. június 8-án harmadfokú ítéletével a Szegedi Ítélőtábla másodfokú ítéletét megváltoztatta és T. Miklóst hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt 3 év szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a szabadságvesztést börtönben kell végrehajtani és abból az elítélt legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

A jogerős ítélet ellen T. Miklós védője terjesztett elő perújítási indítványt.

xxx

A Be. 408. § (1) bekezdés a) 1. pontja alapján a bíróság jogerős ítéletével elbírált cselekmény (alapügy) esetén perújításnak van helye, ha az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy a terheltet fel kell menteni, lényegesen enyhébb büntetést kell kiszabni, vagy büntetés helyett intézkedést kell alkalmazni, illetve a büntetőeljárást meg kell szüntetni.

A T. Miklós védője által benyújtott perújítási indítványban felajánlott bizonyítékok nem valószínűsítik, hogy az alapügyben beszerzett és értékelt bizonyítékok láncolatát meggyengítve a jogerősen megállapított tényállástól eltérő tényállás, ezáltal T. Miklós I. r. elítélt felmentését, az eljárás megszüntetését, avagy büntetésének lényeges enyhítését eredményeznék.

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla T. Miklós védőjének perújítási indítványát alaptalannak ítélte, s ezért azt elutasította. A perújítási indítvány elutasítására figyelemmel a szabadságvesztés büntetés-végrehajtás félbeszakítására törvényi feltétel hiányában nincs lehetőség.

Eljáró bíróság: