Öt év börtön és 10 év Magyarország területéről kitiltás lett Ahmed H. jogerős büntetése

Tárgyalás időpontja: 
2018. szeptember 20. csütörtök, 09:00
Összegzés: 

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla a terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt Ahmed H. ellen indított büntetőügyben a Szegedi Törvényszék I. fokon kimondott ítéletét.

A vádlott szabadságvesztésének mértékét 7 évről 5 évre enyhítette a táblabíróság, valamint kimondta: a büntetést fegyház helyett börtönben kell letöltenie. A vádlott legkorábban a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet indoklásában elhangzott: az I. fokon eljáró Szegedi Törvényszék minden szempontból törvényes eljárás keretében megalapozott tényállást állapított meg, és a vádlott cselekményeit is helyesen minősítette. A büntetés megállapításakor is helyesen járt el a törvényszék, amikor – tekintettel az enyhítő körülményekre – az enyhítő szakasz alkalmazásával a 10-től 25 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntethető vádlott esetében a törvényi minimumnál enyhébb büntetést hozott.

A Szegedi Ítélőtábla a büntetés kiszabásakor megvizsgálta a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények hazai ítélkezési gyakorlatát. Ezt, valamint további enyhítő körülményeket tekintetbe véve úgy látta a táblabíróság, hogy a büntetési célok megvalósulásához elegendő, ha a vádlott büntetését a legkisebb kiszabható büntetésben, azaz 5 évben állapítja meg. Ilyen enyhítő körülmény – egyebek mellett – az, hogy a korábban büntetlen előéletű vádlott hosszú ideje áll büntető eljárás hatálya alatt előzetes letartóztatásban, magyarországi kapcsolata nincs, büntetését hazájától és családjától távol tölti, a magyar nyelvet nem beszéli. Ezekre tekintettel indokolt az is, hogy büntetését ne fegyházban, hanem börtönben töltse le.

Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

 

Az I. fokú ítéletről

 

2018. március 14-én a megismételt I. fokú eljárásban a Szegedi Törvényszék határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és társtettesként elkövetett terrorcselekmény bűntettében mondta ki bűnösnek Ahmed H.-t, és ezért 7 év fegyház-büntetésre ítélte, úgy, hogy a férfi legkorábban a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Egyben a vádlottat tíz évre kiutasította Magyarország területéről.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozva, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést. Így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára, amely szeptember 20-án reggel 9 órától kezdi a tárgyalást.

 

 

 

A megismételt eljárás előzményeiről

 

2015. szeptember 16-án zavargás támadt a röszkei határállomásnál. Az ügyészség szerint Ahmed H. erőszakkal próbálta a rendőrséget arra kényszeríteni, hogy engedjék be a feltorlódott migránsok tömegét. A Cipruson élő szír állampolgárt 2016 novemberében a Szegedi Törvényszék határzár tiltott átlépése és terrorcselekmény bűntettében mondta ki bűnösnek, és ezért őt – halmazati büntetésül – 10 év fegyházra és Magyarország területéről végleges hatállyal történő kiutasításra ítélte.

xxx

2017. június 15-én a Szegedi Ítélőtábla I. fokon kimondott ítéletet hatályon kívül helyezte, és a Szegedi Törvényszéket új eljárás lebonyolításra kötelezte. Az ítélőtábla elrendelte azt is, hogy az új eljárás során az ügyet a Szegedi Törvényszék egy másik tanácsa tárgyalja..

A végzés indoklásában elhangzott: a hatályon kívül helyezésre azért kerül sor, mert az I. fokú bíróság az indoklási kötelezettségének nem tett teljes mértékben eleget. Így például nem indokolta meg, hogy az ügy minősítését lényeges befolyásoló egyes tanúvallomásokat miért fogadott el, másokat pedig miért vetett el a tényállás megállapítása során. Ezen indoklási kötelezettség elmulasztása miatt az I. fokú ítélet érdemi felülvizsgálatra II. fokon alkalmatlan, az ügy minden összefüggésének feltárása csak egy új eljárás lefolytatása során lehetséges.

Eljáró bíróság: