A Szegedi Ítélőtábla döntései a jászberényi és a kisteleki polgármester-választás ügyében

Tárgyalás időpontja: 
2019. október 25. péntek, 12:30
Összegzés: 

Jászberényben meg kell ismételni a polgármester-választást

A Jászberényi Helyi Választási Bizottság (HVB) megállapította, hogy a városban 2019. október 13-án lezajlott önkormányzati választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Budai Lóránt lett.

A dr. Szabó Tamás polgármester-jelölt által előterjesztett fellebbezés alapján eljárt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) a HVB döntését megváltoztatta, a polgármester-választás eredményét megsemmisítette és e körben a választás megismétlését rendelte el, a megismételt szavazást 2019. november 10-ére tűzte ki.

E döntés ellen mindkét jelölt felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Dr. Szabó Tamás a TVB határozat indoklásának megváltoztatását és kiegészítését kérte azzal, hogy a rá leadott szavazatok számát a TVB pontosítsa. Budai Lóránt a TVB határozatának megváltoztatását és a HVB határozatának a helybenhagyását kérte, amely határozat szerint ő a megválasztott polgármester Jászberényben.

A Szegedi Ítélőtábla megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelmek alaptalanok. Dr. Szabó Tamás kérelmét azért minősítette alaptalannak, mert – amint azt kifejtette – a szavazatok számának pontosításra nincs lehetőség, hiszen a TVB határozata sem tartalmaz tényszerű adatokat az egyes polgármester-jelöltekre leadott szavazatok számát illetően. Budai Lóránt felülvizsgálati kérelmét pedig azért találta alaptalannak, mert Budai Lóránt jogi képviselője az elektronikus dokumentumként benyújtott felülvizsgálati kérelmét nem látta el minősített elektronikus aláírással, ami a választási eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezése értelmében kizárta a kérelem érdemi elbírálását.

Mindezek alapján a jászberényi polgármester-választás esetében a területi választási bizottság határozata marad érvényben, amely alapján Jászberényben meg kell ismételni a polgármester-választást.

2./ Kisteleken Nagy Sándor lett a polgármester

A Kisteleki Helyi Választási Bizottság (HVB) megállapította, hogy a 2019. október 13-i polgármester-választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Nagy Sándor lett. E határozat ellen a másik polgármester-jelölt Mészáros Gábor fellebbezést terjesztett elő arra hivatkozva, hogy a választási eljárás és a szavazatok minősítése kapcsán több olyan jogszabálysértés történt, ami befolyásolta a választás eredményét, valamint a választók akaratának szabad kifejezését és megnyilvánulását. Mindezek alapján a szavazatok újraszámlálását és a felvetett szabálytalanságok kivizsgálását kérte. A Csongrád Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) a fellebbezésben előadottakat nem találta megalapozottnak ezért a fellebbezést elutasította.

A TVB határozatával szemben Mészáros Gábor felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Szegedi Ítélőtáblánál, amelyben kérte a helyi választási bizottság szavazás eredményét megállapító határozatának megváltoztatását és a szavazatuk újraszámolásának elrendelését.

A Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta a TVB határozatát, lényegét tekintve nem látott lehetőséget a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálására. Indoklásában kifejtette, hogy ha a szavazás során történik jogszabálysértés, az ellen kifogást lehet előterjeszteni a helyi választási bizottsághoz. Ha pedig az eredményt megállapító határozatot kívánja a fél megtámadni, akkor fellebbezést kell benyújtania a területi választási bizottságnál. Ez a konkrét esetben azt jelentette, hogy Mészáros Gábornak egyidejűleg két jogorvoslati kérelmet kellett volna benyújtani, egy kifogást a választás szabálytalansága miatt, valamint ezzel egyidejűleg egy fellebbezést az eredményt kifogásolva. A kifogás benyújtása elmaradt. Mivel arra nincs mód, hogy – kifogás előterjesztésének hiányában – a fellebbezés elbírálása keretében vizsgálja a bíróság a szavazás szabálytalanságát, a Szegedi Ítélőtábla nem látott lehetőséget a szavazatok újraszámlálásának elrendelésére, így a választás eredményeként Kistelek polgármestere Nagy Sándor lett.

Eljáró bíróság: