Költségvetési csalás és más bűncselekmények Szombathelyen

Tárgyalás időpontja: 
2020. február 4. kedd, 09:00
Összegzés: 

Több ponton megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla a költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt H. J. R. és társa ellen indított büntetőügyben a Szegedi Törvényszék elsőfokon meghozott ítéletét.

Az I. rendű vádlottal, H. J. R.-al szemben kiszabott szabadságvesztés tartamát 2 évre enyhítette, a közügyektől eltiltás kiszabását mellőzte. A kiszabott szabadságvesztés tartamát a Szegedi Ítélőtábla 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét A. Z. II. rendű vádlott vonatkozásában hatályon kívül helyezte, és az I. fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.

  

Az ítélet indoklásakor elhangzott: az I. rendű vádlott bűnösségét helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság. Ugyanakkor a vádlott cselekményét a „bűnsegéd bűnsegédének bűnsegédeként” követte el, vagyis olyan távoli a kapcsolata a bűncselekmény valós elkövetőivel, hogy az elsőfokon kiszabott büntetés eltúlzott, ezért indokolt annak enyhítése. Ezt a döntést támasztják alá az egyéb enyhítő körülmények, így az időmúlás és a bűntető eljárás elhúzódása is.

A II. rendű vádlott esetében tud a Szegedi Ítélőtábla arról, hogy vele szemben egy másik vádemelés is történt, szintén költségvetési csalással vádolva a vádlottat. A vád tárgya és a jelen ügy tárgya törvényi egységet képez, és ilyenkor az ügyet egységesen, azonos szinten kell elbírálni. Ez csak úgy lehetséges, ha a Szegedi Ítélőtábla a jelen ügyben az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezi, egyben új eljárás lefolytatását és az ügyek egyesítését rendeli el. Ennek hiányában ugyanis az I. fokú ítélet teljes mértékben megalapozatlan, mert az egységesítés nélkül nem lehet pontosan kideríteni, hogy a II. rendű vádlott milyen szerepet töltött be a cselekmény elkövetésében.

Az ítélet jogerős.

Bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2019. szeptember 7-én H. J. R. elsőrendű vádlottat, és ezért őt 2 év 6 hónap börtönre, 3 év közügyektől eltiltásra és 3 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra ítélte.  Az ügy másodrendű vádlottja A. Z. bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettéért és számvitel rendjének megsértése bűntettéért 3 év 6 hónap börtön, 4 év közügyektől eltiltás és 4 év gazdálkodó szervezet vezetői tisztségviselői foglalkozástól eltiltás büntetést kapott.

Az ítélet ellen az ügyész az I. és a II. rendű vádlottak terhére, teljes megalapozatlanság miatt az ítélet hatályon kívül helyezése és új eljárás lefolytatása érdekében nyújtott be fellebbezést. Az I. rendű vádlott és védője elsődlegesen felmentést, másodlagosan a büntetés enyhítését, a II. rendű vádlott és védője elsődleges az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, másodlagosan a büntetés enyhítését kérve fellebbezett, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

xxx

Az elsőfokú ítélet szerint a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt. (továbbiakban: Zrt.) 2011 és 2017 között bejegyzett tevékenységként munkaerő-közvetítő, valamint diákmunkaerő-közvetítésre irányuló tevékenységet végzett különböző vállalkozások részére.

E tevékenység során a Zrt. vezetősége olyan számlázási láncolatot alakított ki, amelynek lényege az volt, hogy a Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségét papíron generál alvállalkozóján, a szintén szombathelyi bejegyzésű Pannon Humán Szerviz 2009 Kft.-n, majd később az ugyanitt működő Pannon Humán Koordinátor Szolgáltató Kft.-n (továbbiakban: Kft.-k) keresztül látta el. A munkaerőt közvetlenül a Kft.-k biztosították úgy, hogy különböző iskolaszövetkezetekkel kötöttek szerződést a konkrét munkák elvégzésére. Ténylegesen ennek ellenére a Zrt. munkatársai a Zrt. vezetőségének döntései alapján irányították a közbeiktatott Kft.-ket, valamint a teljesítési segédként nevezett iskolaszövetkezeteket is. Ennek során minden pénzügyi műveletet a cégcsoport szombathelyi irodájából indították és fogadták, valamint a gazdasági folyamatok bizonylatainak kiállítása, könyvelése, az adóbevallásoknak az adóhatósághoz történő megküldése is a Zrt. székhelyén történt meg.

E tevékenység során az érintett személyek a Kopernikusz Iskolaszövetkezet nevében az adóbevallási és befizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, így jelentős adótartozást halmoztak fel.

A Zrt. számlázási láncának az volt a célja, hogy a munkaerő-közvetítés kapcsán felmerülő befizetéseket elkerüljék, és a láncolat végén lévő Zrt. jogosulatlan áfa-visszaigénylő pozícióba kerüljön. A Zrt. ehhez a számlázási lánchoz használta fel a Kopernikusz Iskolaszövetkezetet, amelynek a számlázási lánc eredményeként adófizetési kötelezettsége keletkezett, azonban ennek nem tett eleget. A Zrt. által felhasznált Kopernikusz Iskolaszövetkezet vezetői stróman személyek voltak, nekik tényleges döntési lehetőségük az iskolaszövetkezettel kapcsolatosan nem volt, az iskolaszövetkezet bevallási, befizetési kötelezettségeivel összefüggő döntéseket a Zrt. nevében eljáró személyek hozták meg.

Az iskolaszövetkezet vezetői, így az I. és a II. rendű vádlottak, a bűncselekmény elkövetéséhez teljesítési igazolások, számlák és egyéb okiratok aláírásával nyújtottak segítséget. E tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a munkaerő-közvetítéssel foglalkozó Zrt.-hez kapcsolódó láncolat tényleges irányítói a Kopernikusz Iskolaszövetkezet tevékenységével összefüggésben többszáz millió forint kárt okozzanak a költségvetésnek.  

Eljáró bíróság: