Életfogytig tartó szabadságvesztés lett a haragosával a csengelei pihenőben leszámoló külföldi férfi büntetése

Tárgyalás időpontja: 
2020. szeptember 16. szerda, 10:00
Összegzés: 

A Szegedi Ítélőtábla megváltoztatta az előre kitervelten, több ember
sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és lőfegyverrel
visszaélés bűntette miatt a külföldi állampolgárságú vádlott ellen
indított büntetőügyben a Szegedi Törvényszék első fokon meghozott
ítéletét. Arra azonb an csupán a bűnjelekre vonatkozó rendelkezés
megváltoztatása miatt volt szükség, érdemében tehát a vádlott
büntetésé re vonatkoz ó rendelkezéseket az ítélőtábla helybenhagyta.
Így a vádlott jog erős büntetése fegyházban végrehajtandó, életfogytig
tartó szabadságvesztés büntetés és 10 év Magyarország területéről
történő kiutasítás lett. A terhelt feltételes szabadságra bocsátás ának
lehetőségét legkorábban 30 év kitöltését követően fogják
megvizsgálni.

Az ítélet indoko lásában elhangzott , hogy tekinte ttel a cselekmény
tárgyi súlyára, az elkövetés módjára, az első fokon kiszabott büntetés
törvényes és arányos. Figyelemmel arra, hogy az ügyészség az
e lső fokú ítélet ellen nem nyújtott be fellebbezést, így az ítélőtábla a
súlyosítási tilalom beállta miatt a vádlottal szemben súlyosabb
büntetést nem is szabhatott volna ki. A Szegedi Ítélőtábla a vádlott és
védője által indítványozott a cselekmény eltérő minősítése melletti
lényeges enyhítésr e, határozott ideig tartó szabadságvesztés büntetés
kiszabására nem látott lehetőséget.
A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

***
Előzmény:
Előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és lőfegyverrel visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2019. május 2-án I. H. német állampolgárságú vádlottat. Ezért őt a törvényszék halmazati büntetésül életfogytig tartó, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év Magyarország területéről történő kiutasításra ítélte. A bíróság kimondta, hogy a vádlott szabadságvesztés büntetéséből legkorábban 30 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.
A döntést az ügyészség tudomásul vette, míg a vádlott és védője elsődlegesen eltérő minősítés megállapítása (erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette), másodlagosan az emberölés alapesetének megállapítása, harmadlagosan pedig a büntetés enyhítése (határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabása) érdekében jelentett be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.
Történeti tényállás: A török származású, de német állampolgár vádlott 2013. őszén ismerte meg a későbbi sértettet Bulgáriában. Segített a bolgár állampolgárságú, szintén török nemzetiségű férfinak, lakhatást kínált neki, melyet elfogadva a sértett és felesége a vádlott Ausztriában lévő ingatlanába költözött. A terhelt a későbbiek során segített a sértettnek munkát találni Ausztriában és kölcsön is adott neki. A vádlottnak annyi kérése volt a sértett felé, hogy cserébe őt, és beteg nejét ápolja amennyiben majd az egészségi állapotuk miatt szükségük lesz rá. A megromlott egészségi állapotú vádlottnak és nejének azonban a sértett – a korábbi megállapodással ellentétben – nem segített, őket nem ápolta, hanem a kölcsönkapott pénzt elrakva elköltöztek a vádlott ingatlanából. Mivel a vádlott a pénzt nem kapta vissza, viszonyuk megromlott a sértettel és 2015. év végén meg is szakadt a kapcsolatuk. Két évvel később – ami időszak alatt a vádlott többször próbálta eredménytelenül visszakérni a kölcsönadott összeget a sértettől - a vádlott megtudta, hogy a sértett haza kíván utazni Bulgáriába, ekkor határozta el, hogy az úton követi őt, majd egy alkalmas pillanatban megöli. A vádlott 2017. december 4-én magához vette engedély nélkül tartott lőfegyverét, majd Hegyeshalomra hajtott. Eltervezte, hogy a határon bevárja ismerősét, majd követi őt. A sértett - egy osztrák állampolgárságú munkatársával együtt - meg is érkezett a Hegyeshalmi Határátkelőhöz, majd tovább indultak Röszke irányába előbb az M1, majd az M0 és M5 autópálya szakaszokon. A sértett hajnalban megállt az M5-ös autópálya csengelei pihenőjénél és utastársával együtt elaludt. A vádlott is megállt a pihenőnél, úgy, hogy őt ne láthassa meg a sértett, magához vette illegálisan tartott, sorozatszám nélküli pisztolyát, fejére sapkát, kezére kesztyűt húzott, és a sértett autójához ment. A vezetőoldali ablakon bekopogva felébresztette az ismerősét, aki miután felismerte a vádlottat azonnal megpróbált elmenekülni. Ezt észlelve a vádlott azonnal célzottan lőtt, ötször ismerősét, kétszer pedig az anyósülésen helyet foglaló osztrák férfit találta el. A bolgár férfit érő lövések egyike a szívbe hatolt, de még
annyi ereje maradt, hogy az autót elindítsa, és azzal kihajtson a pihenőből, fel az autópályára, de ott az anyósülésen ülő szintén meglőtt férfi észlelve, hogy az időközben a sérüléseibe belehaló sofőr már nem képes az autót irányítani, azt megállította. Az utastárs életveszélyes sérüléseket szenvedett, de még időben tudott segítséget hívni, így a kórházba szállítása után elvégzett életmentő műtét az ő életét megmentette. A vádlott a cselekmény befejezését követően az autójához ment, majd azzal hazautazott ausztriai otthonába. A vádlottat európai elfogatóparancs útján 2017. december 6. napján vették őrizetbe Ausztriában majd adták át a magyar hatóságoknak. Az elkövetéskor viselt ruházatát és az elkövetés eszközét - a lőfegyvert - is lefoglalták tőle.

Eljáró bíróság: