Nagypályás csalássorozat a jótékonyság álarca mögött két vádlott is börtönbe megy

Tárgyalás időpontja: 
2020. október 20. kedd, 09:00
Összegzés: 

Lényegét tekintve – a vádlottakkal szemben kiszabott büntetések és a felmentések vonatkozásában - helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla a csalás büntette és más bűncselekmény miatt K. B. és társai ellen indított büntetőügyben a Kecskeméti Törvényszék elsőfokú ítéletét. Annak megváltoztatását elsősorban az I. és II. rendű vádlott feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontját rögzítő rendelkezés indokolta. Az elsőfokon megállapított fele rész helyett, az ítélőtábla - a jogerős ügydöntő határozatában - a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon határozta meg ennek legkorábbi időpontját. Továbbá a vagyonelkobzás mértéke, a zár alá vételt és a bűnügyi költséget érintő rendelkezések kapcsán is megváltoztatta az ítélőtábla a törvényszék ítéletét. A vádlottak jogerős büntetése I. és II. rendű vádlottak esetében egyaránt 5 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés lett, míg a III. rendű vádlott megrovása is jogerőre emelkedett a mai napon.
Az ítélet indoklásban elhangzott: az elsőfokú bíróság az elkövetett cselekményekhez mérten arányos – a belső arányosság elvét is szem előtt tartva - büntetéseket szabott ki, így sem azok mérséklésére, sem súlyosítására nem látott indokot az ítélőtábla.
A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Előzmény:
Folytatólagosan elkövetett többrendbeli csalás bűntettében és hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2018. december 13-án I. r. K. B. és II. r. T. L. magyar állampolgárságú vádlottakat, ezért őket 5 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. I. r. vádlottal szemben 6.100.000 forint, míg II. r. vádlottal szemben 2.000.000 forint összegben rendelt el vagyonelkobzást. A törvényszék III. r. K. I. vádlottat többrendbeli magánokirat-hamisítás vétségében mondta ki bűnösnek, őt megrovásban részesítette.
Emellett a bíróság — több sértett kártalanítása címén — összesen több, mint 300 millió forint megfizetésére is kötelezte I. és II. r. vádlottat.
Bizonyos, vád tárgyává tett bűncselekmény vonatkozásában a Kecskeméti Törvényszék mindhárom vádlott vonatkozásában felmentő rendelkezést is hozott.
A döntés ellen az ügyészség mindhárom vádlott terhére jelentett be fellebbezést, I. r. és II. r. vádlottak kapcsán a felmentéssel érintett bűncselekmények vonatkozásában eltérő tényállás és bűnösségük megállapítása végett, erre tekintettel hosszabb tartamú szabadságvesztés büntetés és közügyektől eltiltás kiszabása érdekében. A III. r. vádlott esetében szintén a felmentéssel érintett bűncselekmények vonatkozásában eltérő tényállás és bűnösség megállapítása végett, szabadságvesztés büntetés és közügyektől eltiltás kiszabása érdekében jelentett be fellebbezést.
I.r. és II.r. vádlottak - valamint védőik - egyezően a két vádlott felmentése érdekében nyújtottak be fellebbezést, így került az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblára.

xxx

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint az I.r., a II.r. vádlottak 2004 és 2009 között 21 magánszemélytől összesen több, mint 900 millió forint készpénzt vettek át kölcsön jogcímén annak a valótlan ténynek az állításával, hogy azt a tulajdonukban lévő külföldi székhelyű gazdasági társaság /2004-2007 között African Star FC LLC, attól kezdődően pedig Humanity FC LLC / beindítására, jótékonysági labdarúgó mérkőzések rendezése és ezzel összefüggésben különböző pályázatok önerejének biztosítására fordítják.
A kölcsönadókat – egyebek mellett egy valótlan tartalmú, az I. r. és III. r. vádlottak által készített és aláírt, hamis likviditási szerződést felhasználva – tévedésbe ejtették és folyamatosan tévedésben tartották a pályázatokkal kapcsolatos elbírálások, kifizetések tekintetében. Azt állították, hogy a kölcsönök visszafizetésére a már megnyert pályázati pénzekből kerül majd sor, melyek kapcsán elszámolási kötelezettségük nem áll fenn. A kölcsönök összegét a sértetteknek azonban nem fizették vissza, arra ténylegesen sem szándékuk, sem lehetőségük nem volt.
A sértettek megtévesztése érdekében az I.r. vádlott felkérte a IV.r. vádlottat – az MTV időközben elhunyt dolgozóját – hogy a telesport internetes oldalán egy valótlan tartalmú cikket jelentessen meg a vádlottak tulajdonát képező gazdasági társaság és a Mercedes gyár közötti szponzori szerződésről.

Eljáró bíróság: