Jogerősen összesen 21 és fél év fegyházat kapott a kegyetlen rablássorozat két nagykorú elkövetője

Tárgyalás időpontja: 
2021. április 27. kedd, 09:00
Összegzés: 

Ítéletével megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla a rablás bűntette és más bűncselekmények miatt Sz. L. Z. I. rendű és Sz. A. F. IV. rendű vádlottak ellen folyamatban volt büntetőügyben az elsőfokon eljárt Kecskeméti Törvényszék ítéletét. Érdemében – a vádlottakkal szemben elsőfokon kiszabott szabadságvesztés büntetés vonatkozásában – azonban csak a IV. rendű vádlott szabadságvesztésének végrehajtási fokozatát változtatta meg akként, hogy az elsőfokon elrendelt börtön fokozat helyett a IV. rendű vádlottnak is fegyházban kell büntetését letöltenie, illetve 2 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. A büntetés tartama nem változott, így az I. rendű vádlott jogerős büntetése 13 év 6 hónap, míg a IV. rendű vádlotté 8 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés lett. A közügyektől eltiltás tartamát sem változtatta meg a másodfokú bíróság, melyet a törvényszék 8, illetve 5 évben állapított meg.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a büntetett előéletű I. r. vádlott 2018. április 25. napján Dunaföldváron – egy, az eljárás során ismeretlenül maradt társával – egy 88 éves nőt - annak lakásában - a földre rántott, a nyakát leszorította, a száját befogta, miközben társával pénzt követeltek tőle, azonban miután a sértett segítségért kiabált, elszaladtak a helyszínről. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A vádlottak – az I. r. vádlott javaslatára – 2018 nyarán, mindnyájuk jelenlétében és egyetértésében, közösen elhatározták, hogy az I. rendű vádlott lakóhelye közelében lévő településeken egyedül élő, idős asszonyokat rabolnak ki a fenti eset kapcsán alkalmazott módszerrel, akár erőszak, vagy élet, testi épség elleni fenyegetés alkalmazásával is. A bűncselekmények elkövetéséhez maszkokat és kesztyűket használtak. A rablások során megszerzett pénzt az I. r. vádlott osztotta szét társai között, akik közül ketten fiatalkorúak voltak, negyedik társuk pedig – mint az I. rendű vádlott is - fiatal felnőttkorú.

A vádlottak a megbeszélt tervnek megfelelően összesen hat rablást követtek el (a vádirat szerint a korábban szintén büntetett IV. r. vádlott öt bűncselekménynek volt a részese). A sértettek valamennyien a 70. életévüket - esetenként a 80. életévüket is – betöltött, magányosan élő nők voltak. A bűncselekmények elkövetésére mindig az esti-éjszakai órákban került sor.

Az egyik sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérülést szenvedett, míg a további sértettek közül egyikük 8 napon túli, a többiek pedig 8 napon belül gyógyuló sérülést.

A vádlottak a bűncselekmények elkövetése során esetenként 2.470-35.000.- forint összeget raboltak, az utolsó esetben ugyanakkor 800.000.- forintot zsákmányoltak.

Többrendbeli rablás és magánlaksértés bűntettében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2020. január 13-án SZ. L. Z. I. rendű és Sz. A. F. IV. rendű vádlottakat, ezért az I. rendű vádlottat 13 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 8 év közügyektől eltiltásra, míg II. rendűt 8 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A Törvényszék korábban előkészítő ülés keretében a II.r. és a III.r. fiatalkorú vádlottak bűnösségét már jogerősen megállapította: a II.r. vádlott büntetése 5 év 6 hónap fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztés, valamint 5 év közügyektől eltiltás, társáé pedig 4 év 6 hónap fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztés, valamint 4 év közügyektől eltiltás.

A döntéssel szemben az ügyészség, IV. rendű vádlott terhére, a büntetés súlyosítása, hosszabb tartamú, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés és hosszabb tartamú közügyektől eltiltás kiszabása érdekében jelentett be fellebbezést.

Az I. rendű vádlott a büntetés enyhítése, védője pedig két vádpontban írt bűncselekmények esetében bizonyítottság hiányában történő felmentés, míg négy tényállási pont vonatkozásában eltérő tényállás, ennek megfelelően eltérő minősítésként lopás bűncselekményének megállapítása, valamint enyhébb büntetés kiszabása miatt élt jogorvoslattal.

A IV. rendű vádlott a büntetés enyhítése, védője pedig eltérő tényállás és ennek megfelelően eltérő minősítésként lopás bűncselekményének megállapítása, erre tekintettel a magánlaksértés bűncselekményében történt bűnösség megállapításának mellőzése, valamint enyhébb büntetés kiszabása végett jelentett be fellebbezést. Így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Az immár jogerős ítélet indokolása során Dr. Joó Attila tanácselnök kiemelte, hogy a Szegedi Ítélőtábla eljáró büntető tanácsa a törvényszék által megállapított tényállást – a másodfokú bíróság kisebb kiegészítéseivel - megalapozottnak találta, így a bizonyítékok újramérlegelésére, eltérő tényállás megállapítására és ehhez kapcsolódóan rablás helyett lopás megállapítására nem volt törvényes lehetősége. A cselekmény rablásként való minősítését – egyetértve az elsőfokon eljárt törvényszéki állásponttal - aggálymentesnek találta az ítélőtábla, emiatt a felmentésre és az eltérő minősítésre irányuló védői fellebbezések nem vezethettek eredményre. Az ítélőtábla a büntetéskiszabás körében - mérlegelve az ügyben felmerült enyhítő és súlyosító körülményeket is - nem látott indokot az elsőfokú bíróság által kiszabott szabadságvesztés büntetések tartamának enyhítésére sem. Megítélésük szerint, az ügy összes körülményét figyelembe véve – az elkövetett bűncselekmény magas tárgyi súlyára figyelemmel, arra, hogy a vádlottak a bűncselekményeket idős korú, védekezésre képtelen, magányosan élő nők sérelmére követték el – a velük szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés tartama indokolt és arányos. Mindezekre tekintettel az enyhítésre irányuló vádlotti, és védelmi fellebbezések egyik vádlott vonatkozásában sem foghattak helyt. Egyetértett azonban az ügyészi indítványban foglaltakkal, abban, hogy nincs ok a IV. rendű vádlott vonatkozásában a törvényben meghatározott fegyház fokozatnál eggyel enyhébb végrehajtási fokozatot megállapítására, így esetében is fegyházbüntetést szabott ki az ítélőtábla. A 2 évre történő járművezetéstől eltiltás pedig a „mozgó bűnözés” -re (a vádlottak a bűncselekmények elkövetéséhez gépjárművet használtak, melyet minden esetben a IV. rendű vádlott vezetett) tekintettel volt indokolt.

A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Eljáró bíróság: