Jogerős felmentő ítélet született harmadfokon a „Mars téri pavilonbontás” ügyében

Tárgyalás időpontja: 
2023. február 1. szerda, 09:00
Összegzés: 

A Szegedi Ítélőtábla a szerdai napon meghozott ítéletével a P. L. vádlott ellen rongálás bűntette miatt folyamatban volt büntetőügyben megváltoztatta a másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék ítéletét. A korábban elsőfokon, a Szegedi Járásbíróság által felmentett, majd a másodfokú bíróság által bűnösnek kimondott és megrovásban részesített férfit a Szegedi Ítélőtábla a harmadfokú eljárásban az ellene emelt vád alól felmentette. Az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére a pótmagánvádlót kötelezte.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a város és az önkormányzati cég konzorciuma uniós támogatást nyert a legnagyobb szegedi piacnak helyt adó Mars tér rekonstrukciójára. Az árusítóhelyekre vonatkozó bérleti szerződést 2005. októberében felmondták, majd miután a felszólítások ellenére a terület kiürítése nem történt meg, az önkormányzat pert indított ennek érdekében.

Mielőtt azonban az ügyben jogerős ítélet született volna, a vádlott cégvezető 2009 novemberében szerződést kötött négy elárusítóhely, közte a pótmagánvádló pavilonjának áthelyezésére.

A pótmagánvádlók pavilonjának daruval történő áthelyezése közben annak szerkezete megnyílt, majd összedőlt, így funkcióját elvesztette.

A másodfokú bíróság ítélete ellen a vádlott és védője egyaránt elsődlegesen bűncselekmény, másodlagosan bizonyítottság hiányában való felmentésért jelentett be fellebbezést. A pótmagánvádló és jogi képviselője pedig súlyosítás – börtön fokozatú szabadságvesztés büntetés kiszabása – érdekében élt jogorvoslattal.

Az immár jogerős ítélet indokolása során Dr. Benedek Tibor tanácselnök kiemelte, hogy az ítélőtábla a másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék ítéletében megállapított, az általa kiegészített tényállást elfogadta, azonban nem osztotta sem a másod-, sem az elsőfokú bíróság jogi indokait.

A Szegedi Ítélőtábla eljáró tanácsa úgy ítélte meg, hogy a vádlott a pavilonok áthelyezése során kifejtett magatartása nem volt sem jogellenes, sem a társadalomra veszélyes, erre tekintettel nem valósított meg bűncselekményt.

Mindezekre figyelemmel a harmadfokon eljárt Szegedi Ítélőtábla a vádlottat – bűncselekmény hiányában – felmentette.

A jogerős ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Eljáró bíróság: