16 év fegyház! – Súlyos büntetést kapott a gyulai emberölés fiatal vádlottja

Tárgyalás időpontja: 
2023. február 8. szerda, 10:00
Összegzés: 

Ítéletével megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla a többszörösen minősített (több ember sérelmére, aljas indokból elkövetett) emberölés bűntettének kísérlete miatt R. R. vádlott ellen indított büntetőügyben az elsőfokon eljárt Gyulai Törvényszék ítéletét. A bűncselekmény elkövetésekor fiatal felnőttkorú (kis híján fiatalkorú) vádlott jogerős büntetése így 16 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás lett.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a vádlott és kiskorú barátja – az ügy egyik sértettje – 2020. május 30-án este együtt szórakoztak és italoztak a városban. A hajnali órákban elmentek a vádlott lakóhelyére cigarettáért. Ezt követően gyalog visszaindultak a belváros felé, amikor az ittas állapotban lévő és gyógyszert is fogyasztó vádlott minden előzmény nélkül odalépett a szomszédos ingatlan előtt közlekedő, éppen hazafelé tartó sértetthez, majd a korábban magához vett késsel több alkalommal – annak nyakán és felsőtestén - megszúrta. A sértett erősen vérezni kezdett és egy ott parkoló gépkocsi kerekének dőlt.

A vádlott társaságában lévő, szintén ittas állapotú kiskorú - látva a sértett súlyos és erősen vérző sérüléseit - hívni akarta a mentőket, azonban a vádlott a továbbra is a kezében tartott késsel – annak érdekében, hogy megakadályozza a mentők értesítését – a feje-nyaka felé szúrt ezzel az arcának baloldalán megsebezte őt is, a megvágott fiú ezt követően elmenekült a helyszínről. A kiskorú sértett reflexszerű védekező mozdulatának köszönhető, hogy esetében nem okozott a szúrás a bekövetkezettnél súlyosabb sérülést.

A gépjármű mellett maradt sértett az őt ért szúrások következtében elhalálozott.

Miután a vádlott a kiskorú sértettet nem érte utol, hazament és egy otthonról hozott talicskán elszállította a holttestet egy szemétgyűjtő konténer mellé, majd a testet a háztartási hulladék alá rejtette. Ezután ismét hazament, összepakolt, elbúcsúzott a húgától, majd távozott otthonából. 

Az elsőfokú bíróság döntésével szemben az ügyészség a vádlott terhére, súlyosítás végett, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása érdekében, a vádlott bizonyos vádpont alóli felmentése és a büntetés enyhítése érdekében, míg védője elsődlegesen eltérő tényállás és jogi minősítés megállapítása miatt, másodlagosan pedig lényeges enyhítésre irányuló fellebbezést jelentett be.

Az immár jogerős ítélet indokolása során, a Szegedi Ítélőtábla Dr. Benedek Tibor tanácselnök által vezetett büntető tanácsa úgy ítélte meg, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás – a másodfokú eljárás során felvett részbízonyítást követő helyesbítésekkel és kiegészítésekkel – megalapozottá vált, az a felülbírálat alapját képezte. Kiemelte, hogy a vádlott bűnösségének megállapítása és a cselekmény minősítése is törvényes, ezek vonatkozásában az ítélőtábla az elsőfokú bíróság jogi indokait mindenben osztotta.

 

A másodfokú bíróság a törvényszék által megállapított és értékelt bűnösségi körülményeket – azokat helyesbítve és kiegészítve - számba véve kismértékben ugyan, de eltúlzónak ítélte az elsőfokú bíróság által kiszabott szabadságvesztés tartamát. Abban kérdés sem merülhetett fel, hogy a középmértéket meghaladó szabadságvesztés kiszabása indokolt, de a vádlott elkövetéskori életkorát, kevert személyiségzavarát és a cselekmény kísérleti szakban rekedését megfelkelő súllyal értékelve 16 évben állapította meg a legszigorúbb végrehajtási fokozatban – fegyházban - végrehajtandó szabadságvesztés tartamát. Az ítélőtábla akként ítélte meg, hogy ez a büntetés alkalmas arra, hogy a büntetéssel elérni kívánt célokat elérje, ennél súlyosabb büntetés kiszabása - az ügy összes körülményét figyelembe véve - nem volt indokolt.

A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Eljáró bíróság: